Rovné šance Nadace ČS

Zuzana Ramajzlová: Pandemie pomohla lidem si uvědomit, jak těžké to mají děti bez potřebného zázemí a vybavení

Zuzana Ramajzlová: Pandemie pomohla lidem si uvědomit, jak těžké to mají děti bez potřebného zázemí a vybavení
V seriálu Rovné šance dnes představujeme vzdělávací aktivity Člověka v tísni.

Organizace Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace, která poskytuje pomoc v ČR i ve světě. Mezi její aktivity patří i podpora ohrožených dětí při vzdělávání.  Jak organizace, kterou podporuje i naše Nadace, řešila pomoc dětem během pandemie? Zeptali jsme se vedoucí vzdělávacích služeb Člověka v tísni Zuzany Ramajzlové.

Jak se změnil váš přístup ke vzdělávání ohrožených dětí s příchodem pandemie?

Jako všichni jsme se museli přizpůsobit nové situaci. Všechny naše služby jsme museli začít poskytovat distančně. Zpočátku to byla opravdu podpora jakoukoli formou kontaktu a doučování jakýmkoli způsobem - přes telefon, sms, sociální sítě. Nechtěli jsme v tom děti a jejich rodiny nechat, snažili jsme se jim pomoci. Postupně jsme pak začali distribuovat dětem notebooky nebo zajišťovat připojení, aby mohly vůbec být v kontaktu se svojí školou i s námi. Takže pandemie nám přinesla online formu podpory a doučování.

Dokázali jste si vystačit se stálým týmem spolupracovníků, nebo bylo potřeba povolat další posily? Hledaly se snadno?

Bylo to opravdu hodně náročné. Zpočátku jsme dokázali vše zvládnout vlastními silami, v některých místech jsme postupně pak přibrali nové pracovníky, protože bylo potřeba posílit kapacity. Co nám ale skutečně hodně pomohlo, byl zvýšený zájem dobrovolníků doučovat. Díky nim jsme mohli a stále můžeme podpořit děti podle jejich potřeb. Vzhledem k tomu, že vše muselo probíhat pouze online, museli jsme vytvořit zcela jiný a nový systém náboru a zaškolování dobrovolníků. Nyní - paradoxně - máme nejvíce doučujících dobrovolníků za celou dobu naší podpory vzdělávání ohrožených dětí.

Jak hodnotíte přístup české veřejnosti vůči dětem, kterým pomáháte? Mluví se o tom, jak se lidé dokázali v pandemii semknout a pomáhat mnohem víc, než v době před koronavirovou krizí…

Já to přesně takto vnímám. Byla jsem opravdu překvapená, kolik lidí nás v době krize podpořilo, finančně nebo morálně. Rovněž je neuvěřitelné, kolik se nám hlásilo a hlásí dobrovolníků na doučování, tam vidíme velký rozdíl a velký vzestup. Myslím, že ta doba díky distanční výuce napříč všemi rodinami s dětmi, bez ohledu na socioekonomické zázemí a vzdělání rodičů, ukázala všem velmi názorně, jak těžké to mají děti, které právě nemají to potřebné zázemí a vybavení. A přístup veřejnosti se během krize z mého pohledu změnil směrem k většímu pochopení složitostí, ve kterých se děti a jejich rodiny nacházejí.

 

S kým začal Člověk v tísni spolupracovat v návaznosti na pandemii?

Začali jsme zcela nově spolupracovat například s platformou Česko Digital, kde nám jako první zprostředkovali počítače pro děti a díky tomu, že to bylo zcela na počátku koronavirové krize, nám pomohli i s takovým rychlým "digitálním skokem“ v našem uvažování o další možné podpoře dětem. V rámci nové iniciativy, kde doučují studenti prostřednictvími svých praxí nebo jako dobrovolníci, jsme navázali intenzivní spolupráci s Národním pedagogickým institutem, pedagogickými fakultami a dalšími vysokými školami.

Našli jste v době pandemie nějakou partnerskou organizaci, bez které byste si nedokázali úspěšnost svého projektu představit?

Klíčovými partnery pro nás byli všichni dárci, firmy i mnoho jednotlivců, díky kterým jsme mohli naše služby posílit. Mezi nejvýznamnější se řadí právě Nadace České spořitelny, bez jejíž rychlé a významné finanční podpory by naše pomoc dětem byla výrazně omezenější. Věříme, že i nadále budeme společně pracovat na snižování nerovností v českém vzdělávacím systému.

Vaše práce pandemickou zkušeností jistě nekončí. Jaké jsou vaše další plány co se týče pomoci ohroženým dětem s výukou?

Chtěli bychom pomoci co nejvíce dětem, které postihl výpadek v učení, a které distanční výuka znevýhodnila. Víme, že po návratu do škol a zejména v příštím školním roce bude taková podpora zásadní. Protože nemáme kapacity přímo pomoci všem dětem, chceme vytvořit metodickou podporu všem, kteří děti doučují nebo chtějí doučovat, ať už to jsou studenti, dobrovolníci nebo školy. Budeme rozšiřovat naši podporu o metodické konzultace a sdílení materiálů, tipů a doporučení, která mohou usnadnit doučovatelům jejich práci. Nadále budeme spolupracovat v rámci iniciativy, zaměřené na doučování studentů formou jejich praxí, s Národním pedagogickým institutem a pedagogickými fakultami. Domníváme se, že kromě pomoci dětem je to i pro budoucí učitele významná zkušenost pro jejich povolání.

Dále bychom rádi pokračovali v rámci naší přímé práce se zapůjčováním technického vybavení a připojení dětem. Kromě urgentní potřeby dané distanční výukou totiž v lepším přístupu k digitalizaci vidíme pro sociálně znevýhodněné děti obrovskou vzdělávací příležitost. Stejně tak vidíme příležitost v online doučování, jako možnosti, jak podpořit děti v hůře dostupných místech a lokalitách. A určitě chceme poukazovat na to, co se tak moc ukázalo v uplynulém roce - na potřebu posílit centrální řízení vzdělávací soustavy, na deficit sociální práce ve školství, na nutnost provazovat vzdělávací a sociální služby v zájmu dětí a na nezbytné zajištění příspěvku na konektivitu pro děti ze sociálně slabých rodin. Problémů se ukázalo hodně, takže i plánů pomoci je dost.

Zuzana Ramajzlová vystudovala sociologii a sociální politiku na FSV UK. Nyní vede vzdělávací služby Programů sociální integrace organizace Člověk v tísni. V minulosti zde vedla vzdělávací program Varianty, byla metodičkou vzdělávacích kurzů pro učitele a koordinovala projekt pomoci romským obětem 2. světové války.

Zuzana Ramajzlová byla také jedním z hostů online snídaně naší Nadace na téma rovné šance ve vzdělávání. Záznam najdete pod tímto odkazem.