Nadace Nadace ČS

Známe laureáty Cen Nadace ČS. Ocenili jsme inovátory ve vzdělávání i autora populárního seriálu

Známe laureáty Cen Nadace ČS. Ocenili jsme inovátory ve vzdělávání i autora populárního seriálu
Ocenění si odnesli Martina Běťáková, Markéta Košatková, Ondřej Neumajer a Michal Reitler.

Letošní Ceny Nadace České spořitelny, které už tradičně předáváme hybatelům změn v českém školství, mají své další držitele. Porota se tentokrát shodla na čtyřech osobnostech - Martině Běťákové, Markétě Košatkové, Ondřeji Neumajerovi a Michalu Reitlerovi. Celý večer, kterým provázel moderátor Vladimír Kořen, se nesl ve znamení 20. narozenin naší Nadace.

"Česká spořitelna je hrdým zakladatelem Nadace, protože naše společná budoucnost a prosperita se významně odvíjí od vzdělané, sebevědomé a soudržné společnosti. Propojování byznysu, neziskové a státní sféry je pro tento cíl naprosto klíčové. Snažíme se proto v tomto směru strategicky posouvat a myslím si, že se nám to daří," řekl na úvod večera předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon.

Prvním oceněným se stal Ondřej Neumajer, který pracuje v Národním pedagogickém institutu. Jako odborný konzultant a lektor se věnuje především digitálním technologiím ve výuce a způsobům, jak s jejich pomocí inovovat české školství. 

 

Další laureátkou je Markéta Košatková, která vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Markéta Košatková je garantkou předmětu Doučování, který připravuje budoucí učitele na práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí nebo se speciálními potřebami. "Naši studenti díky této praxi získávají zkušenosti v oblasti individuálního přístupu k dětem a hledání cest, jak podpořit děti, které se potřebují vzdělávat trochu jinak. Během pandemie i ukrajinské krize se ukazuje, jak důležité je mít studenty a absolventy se zkušenostmi právě v této oblasti,“ řekla Košatková na předávání Cen Nadace.

 

Ocenění si odnesla také Martina Běťáková, která pracuje jako vedoucí oddělení podpory škol na ministerstvu školství. Porota ji ocenila zejména za přínos v oblasti komunikace s řediteli a učiteli. "Mým cílem je spojovat a přibližovat ty různé světy. Když jsem pracovala jako ředitelka, tak jsem znala maximálně jméno ministra.  Důležité je uvědomit si, že všichni máme společný cíl – aby se děti lépe vzdělávaly,“ uvedla Běťáková.

Posledním držitelem Ceny Nadace ČS se stal producent Michal Reitler, který je autorem seriálu Ochránce. Cenu si odnesl za popularizaci debaty o školách a učitelské komunitě a na ni navázané debaty v odborné či širší veřejnosti. "Chtěl bych popřát učitelům, abychom my jako rodiče přicházeli do školy poučenější. Abychom víc vnímali, v čem spočívá jejich práce a víc si jí vážili. Zároveň bych přál nám, rodičům a našim dětem, aby ve školách našli podporu a důvěru," sdělil Reitler na slavnostním večeru.

Nadace České spořitelny slaví letos 20 let a během té doby se podařilo podpořit více než 200 organizací, rozdělit mezi ně 650 milionů korun a také založit 3 neziskové organizace - Učitel naživo, Elixír do škol a nadační fond Eduzměna

"Máme radost, že řada námi podporovaných projektů přináší konkrétní výsledky a inovace, které se začínají propisovat do českého systému vzdělávání. Na tom v budoucnosti budeme určitě stavět a všem zapojeným organizacím patří velký dík," uvedla předsedkyně správní rady Nadace ČS Dana Petrova a dodala: "V budoucnu se chceme ještě více zaměřit na uvádění inovací do praxe a také na to, abychom podpořili rozvoj konkrétních kompetencí a dovedností potřebných v 21. století."

Záznam celého večera si můžete pustit na webu www.cenynadace.cz .