Ostatní Nadace ČS

Změňme, jak se učí naše děti, vyzývá dospěláky nová kampaň Eduzměny

Změňme, jak se učí naše děti, vyzývá dospěláky nová kampaň Eduzměny
Nadační fond Eduzměna spoluzaložila naše Nadace.

Jste spokojeni s tím, jak školy připravují děti na budoucnost? Pasivní předávání znalostí, které se žáci učí zpaměti a nedokážou je využít v běžném životě, je v českém školství běžné. Děti škola nebaví a nemají motivaci se vzdělávat. Kampaň Nadačního fondu Eduzměna, který podporuje naše Nadace, proto vyzývá ke změně kurzu a ve své kampani dává slovo samotným školákům. Cílem je zapojit veřejnost do změny učení.

"Proč musíme všechno znát zpaměti, chceme věci chápat," říká ve spotu Nadačního fondu Eduzměna malá holčička, která uteče ze školní lavice, aby veřejně přečetla své prohlášení. V něm vyzývá k akci rodiče, učitele a ředitele. Eduzměna chce spotem ukázat naléhavý obraz zatuhlosti, bezradnosti a strachu, které jsou v českém školství přítomné. Znát kvanta informací nestačí, je důležité umět je použít, pěstovat dobré vztahy a kritické myšlení. 

Ujíždí nám vlak

České školství je v mezinárodním srovnávání průměrné až podprůměrné. Navíc třetinu dětí škola nebaví, většinu času ve škole prosedí, nejsou při výuce aktivní. Jen 41 % z nich chce patřit mezi nejlepší žáky. Česko má rovněž nižší dosažené vzdělání u dětí ze znevýhodněných rodin, jen 20 % těchto dětí získá vyšší vzdělání než jejich rodiče. 

Co je Eduzměna?

Eduzměna už druhým rokem usiluje o změnu systému vzdělávání v Česku. Pro svůj začátek si vybrala jeden region - Kutnohorsko, kde postupně zapojuje všechny školy a její aktéry a dostává k jednomu stolu děti, učitelé, ředitelé, rodiče a zřizovatelé, kteří mají společný cíl: tvořit školu, kde bude všem lépe a kde budou moci děti rozvíjet svůj potenciál.