Finanční zdraví

Vznikla Asociace podnikavé Česko, která přispěje k rozvoji podnikavosti mladé generace

Vznikla Asociace podnikavé Česko, která přispěje k rozvoji podnikavosti mladé generace
Společně se Spořkou jsme jejími partnery.

Naší vizí je pomáhat vytvářet silnější a udržitelnější společnost postavenou na finančně zdravých, vzdělaných a sebevědomých lidech. Proto jsme společně s Česká spořitelna podpořili nově vzniklou Asociaci podnikavé Česko a stali jsme se jejím generálním partnerem. Asociace chce usilovat o rozvoj podnikavosti a o to, aby se výuka kompetencí k tomu potřebných, dostala do školních vzdělávacích programů co největšího počtu škol a vzdělávacích organizací. Z jejího aktuálního průzkumu mimo jiné vyšlo, že 86 % rodičů věří, že rozvoj podnikavosti pomůže jejich dětem v budoucím životě. Jen čtvrtina je ale spokojena s tím, jak je tato dovednost u dětí rozvíjena ve škole. 

„Věříme, že podnikavost je základním stavebním kamenem moderní společnosti. Když se daří jednotlivcům a firmám, daří se i celé společnosti. Prostřednictví podpory Asociace podnikavé Česko přispíváme k motivaci lidí převzít iniciativu a začít měnit věci kolem sebe, což je naším dlouhodobým cílem,“ komentuje naše partnerství projektový manažer Adam Daniel, který je zároveň členem Výboru a dozorčí rady APČ. „Protože se Asociace podnikavé Česko soustředí právě na rozvoj jedné z klíčových kompetencí ve vzdělávání — podnikavosti, dává nám smysl její činnost podporovat,” doplňuje Adama manažerka komunikace Nadace ČS Lucie Ellingerová a dodává: „Nadace České spořitelny dlouhodobě usiluje o zlepšení a systémovou změnu vzdělávání v České republice. Naší hlavní misí je vedle rozvoje dětí a mladých lidí také motivace učitelů i vedení škol, aby rozvíjeli výuku založenou na kompetencích.” 

Co je podnikavost? 

Podnikavost zdaleka není jen umění začít podnikat. Je to široký soubor dovedností, které se dohromady dají popsat jako schopnost být kreativní, iniciativní, ochotný měnit věci kolem sebe a mít vůli vydat se na vlastní cestu. Tato sada dovedností má dalším generacím pomoci například s uplatněním na trhu práce, který se s vývojem technologií výrazně změní. Evropská komise všem členským státům doporučila začlenit podnikavost do rámcových vzdělávacích programů, tudíž by se jejímu rozvoji měla věnovat každá škola.

Proč Asociace vznikla a co dělá? 

  • Mapuje vzdělávací systém v ČR a propojuje jeho důležité aktéry. 
  • Prosazuje vnímání podnikavosti jako klíčové a široké kompetence. 

„Že je to třeba, se nám potvrdilo i v průzkumu, ve kterém jsme zjistili, že s pojmem podnikavost se v komunikaci se školou setkalo jen 12 procent rodičů,“ říká Anna Kačabová, která řídí Asociaci podnikavé Česko od jejího počátku v září 2022.