Ostatní Nadace ČS

Vzdělávací akce Palaty. S naší podporou

Vzdělávací akce Palaty. S naší podporou
Podpořili jsme vzdělávací akce organizace Palata určené pro lidi pečující o osoby trpící demencí.

Velká část seniorů trpících syndromem demence zůstává v domácí péči, proto jsou pro ně jejich rodinní příslušníci i pečovatelé z laické veřejnosti nenahraditelní. A právě těmto pečujícím je určen vzdělávací projekt podpořený Nadací České spořitelny. Palata jim nabídne dostupnou a prakticky zaměřenou vzdělávací platformu, kde získají srozumitelné informace, podporu při péči o blízké trpící demencí, nebo možnost podělit se o své problémy, těžkosti, ale i úspěchy, které zažívají.

“Považujeme za zásadní zvyšovat kompetence pečujících osob, usnadňující jejich těžkou práci v péči o osoby trpící demencí. Proto jsme v této oblasti navázali spolupráci s Palatou, dlouholetým partnerem Nadace České spořitelny, která přišla s tímto vzdělávacím projektem. Jeho potenciál vidíme zejména ve sdílení zkušeností pečujících osob a možnosti získat praktické dovednosti a znalosti,” říká Jakub Mareš, projektový manažer Nadace České spořitelny.

Palata nyní, díky podpoře Nadace, organizuje vzdělávací setkání, kde mohou lidé situace a problémy související s péčí o blízkého trpícího demencí prodiskutovat s lidmi se stejnou zkušeností. Zároveň zde budou mít možnost své dotazy konzultovat s odborníky. Od profesionálů z oboru se dozvědí, jak efektivně přistupovat k péči, bezpečně uspořádat byt, jak si poradit se stravováním a hygienou, kde a jak zažádat o finanční pomoc, nebo jak vše zvládnout bez vyhoření.

“Hledali jsme způsoby, jak pomoci lidem pečujícím o své blízké trpící demencí a shodli jsme se, že cestou je vzdělávání a sdílení zkušeností,” říká Jiří Procházka, ředitel Palaty - Domova pro zrakově postižené, a doplňuje: “Jsme proto rádi, že se nám podařilo nalézt donora - Nadaci České spořitelny, která, byť se věnuje především školnímu vzdělávání - tento náš projekt podpořila."   

Setkání probíhají formou moderované diskuze v předem stanovených termínech a trvají jednu až tři hodiny podle potřeb dané skupiny.

Zaregistrujte se můžete zde, telefonicky na 277 028 427, nebo přijďte osobně přímo do Palaty ve středu mezi 10. a 13. hodinou.