Ostatní IDEA

Výzkum: Tři procenta dětí bez počítače. Rodiče hlásí zahlcenost domácími úkoly

Výzkum: Tři procenta dětí bez počítače. Rodiče hlásí zahlcenost domácími úkoly
Přinášíme první výsledky průzkumu „Vzdělávání na dálku pohledem rodičů“, který s naší podporou realizuje IDEA antiCovid-19 a společnost PAQ Research, data sbírá agentura STEM/MARK.

Jde o longitudinální výzkum, jehož cílem je shromáždit data, jak se proměňují názory rodičů na distanční výuku a na cíle vzdělávání v České republice během pandemie. První vlna byla realizovaná mezi 14. – 21. dubnem 2020. Další dvě vlny jsou předběžně plánovány na půli června a druhou půli září 2020. Výzkum zároveň navazuje na šetření EDUin, který - také s podporou naší nadace - realizoval loni na podzim.

Tento report shrnuje zjištění z první vlny výzkumu, která proběhla mezi 14. a 21. dubnem 2020. Kompletní výsledky průzkumu ke stažení zde.

Hlavní zjištění šetření:

Školy se zásadně liší v přístupu k hodnocení žáků. Pětina žáků není hodnocena vůbec, zato třetina je známkována i hodnocena slovně každý týden. Podíl žáků, u nichž rodiče uvádějí, že jsou známkováni (polovina), je zhruba dvakrát vyšší, než zjistila Česká školní inspekce v šetření mezi řediteli škol. To upozorňuje na problémy decentralizace základního vzdělávání, kde vznikají velmi odlišné postupy jednotlivých škol, a poukazuje na důležitost kvalitního metodického vedení.

Většina dětí zpracovává úkoly elektronicky. Nicméně, zhruba 3 % dětí nevlastní počítač nebo nemá kvalitní připojení, dalších 5 % se k počítači dostane jen sporadicky, protože počítač využívá jiný člen domácnosti. Tyto problémy jsou zhruba dvakrát častější u rodin s nižším vzděláním. Distanční vzdělávání tak může bez asistence a investic do techniky znevýhodněných žáků vést k zvýšení nerovnosti.

Skoro 40 % rodičů si myslí, že děti dostávají příliš mnoho zadané látky a úkolů. Častěji to uvádějí rodiče na druhém stupni ZŠ a rodiče, kteří tráví s dětmi učením více než 2 hodiny každý den. Lze spekulovat, zda kontakt s výukou upozornil rodiče na problém přehlcení kurikula 2. stupně ZŠ, na který upozorňují někteří experti.

Učitelé z víceletých gymnázií využívají oproti 2. stupňům ZŠ více multimediálních forem aktivit (videokonference, videa natáčená učiteli, projekty žáků, kvízy apod.). Rozdíly mezi školami poukazují na důležitost sdílení dobré praxe nejen v rámci škol, ale také mezi školami.

Rodiče mají během pandemie nižší aspirace na vzdělání svých dětí, než měli před pandemií. Nyní chce jen 31 % rodičů, aby jejich dítě dosáhlo vysokoškolského vzdělání oproti 37 % v prosinci 2019 v panelu stejných respondentů. Aspirace klesly u více i méně vzdělaných rodičů.

Metodika

Dotazován byl vzorek N=1121 respondentů, z kterého je návratnost N=741 (66% retence). Výzkum je kvótně reprezentativní pro populaci ČR, ale kvůli metodice se ho mohou účastnit jen respondenti s připojením k internetu. Online metodika sběru redukuje sociální desirabilitu, zvyšuje zastižitelnost typů populace a retenci. Vzorek kopíruje složení populace rodičů z hlediska: pohlaví, vzdělání, ročníku dítěte (pásma 1-4, 5-8, 9), regionu. Rodiče odpovídali vždy za jedno ze svých dětí, které v tomto školním roce navštěvuje ZŠ. Výsledky nelze interpretovat jako kauzální (příčinné) dopady pandemie.