Rozhovory Nadace ČS

Učitelé jsou teď více nakloněni inovacím, říká Tomáš Zatloukal

Učitelé jsou teď více nakloněni inovacím, říká Tomáš Zatloukal
Přečtěte si rozhovor s Ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem.

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal má mnohaleté zkušenosti jako pedagog - učil na gymnáziu ve Zlíně, které později také řídil. Jako poslanec Evropského parlamentu působil ve Výboru pro vzdělávání a kulturu. Na letošním předávání Cen Nadace České spořitelny vystoupil v roli keynote speakera.

 V jakém stavu byly české školy před pandemií?

Před pandemií jsme mohli mít pocit, že je naše školství dlouhá léta rigidní a neměnné. S pandemií se školy se ze dne na den zavřely. V tu chvíli museli učitelé a ředitelé řešit, jak budou výuku realizovat. Kladli si jednoduché otázky ve složité době – jaký bude obsah vzdělávání, jak budou s žáky komunikovat a hodnotit je, kde budou sami získávat znalosti nebo zda mají dostatečné kompetence, aby mohli učit na dálku. Také ředitelé museli úplně přenastavit způsob své práce. Loni na jaře se přechod na on-line vyučování nepodařil zhruba ve třetině škol.

 Co dobrého přinesla pandemie vzdělávacímu systému?

Určitě pomohla v profesním rozvoji hlavních aktérů ve vzdělávání – tedy učitelů a ředitelů. Data ukazují, jak moc se učitelé zlepšili mezi loňským jarem a podzimem. Významná část učitelů začala přemýšlet, jestli není objem učiva moc velký a snažili se zefektivnit čas tak, aby mohli s žáky opakovat, prohlubovat jejich znalosti, a ne pouze učivo probrat. Učitelé také začali mezi sebou více spolupracovat a komunikovat. Dalším pozitivem pak je, že jsou učitelé podle výzkumů daleko více nakloněni inovacím a jsou ochotni své zkušenosti a nápady sdílet. To je opět nová zkušenost. Samozřejmě ne všichni, ale podíl inovativních učitelů se zvyšuje a je naděje, že se princip sněhové koule začne uplatňovat.

České děti byly na distanční výuce nejdéle z celé Evropské unie. Jak se s dlouhotrvajícím on-line vyučováním učitelé i žáci vypořádali?

Míra efektivity distanční výuky se s délkou trvání určitě snižuje. Ne proto, že by učitelé učili hůře, ale snižuje se motivace. Učitelé mohou žákům s motivací pomoct, ale silným faktorem může být rodinné prostředí, které se časem spíš zhoršuje než zlepšuje. Učitelé s tím mohou něco dělat, když jsou děti ve škole, ale daleko hůře se jim pracuje, když děti ve škole nejsou.

I pro vás to musela být novinka. Jak vlastně probíhaly on-line inspekce?

Cílem inspekcí nebylo kontrolovat a hodnotit, ale spíše inspirovat.  Zajímalo nás, jakým způsobem je výuka v konkrétní škole promyšlená, jaké mají žáci podmínky. Zpětnou vazbu jsme pak dávali ředitelům škol. Zvolili jsme jiný formát inspekce a naším výstupem byla tematická zpráva. Snažili jsme se učitele a ředitele metodicky podporovat.

Co vás za uplynulý rok nejvíc potěšilo?

Asi to, co už jsem zmínil - máme tu nemálo učitelů, kteří o své práci opravdu přemýšlí a dělají hodně pro svůj rozvoj. Dělají to proto, že chtějí dát maximum svým žákům. Myslím si, že rozhodně nejsou demotivovaní a vyhořelí. Řada učitelů během pandemie dokázala pravý opak.

Na prezentaci Tomáše Zatloukala z předávání Cen Nadace České spořitelny se můžete podívat od 27. minuty: