Učitelé & ředitelé Učitelská platforma

Učitelé hodnotí rok distanční výuky: lépe spolupracujeme, ale chybí nám osobní kontakt s žáky

Učitelé hodnotí rok distanční výuky: lépe spolupracujeme, ale chybí nám osobní kontakt s žáky
Učitelé z Učitelské platformy odpovídali, co jim i dětem přináší výuka na dálku.

Už je to rok, co byly kvůli pandemii poprvé uzavřeny školy a výuka se přesunula do distanční podoby. Jak hodnotí uplynulý rok učitelé sdružení v Učitelské platformě, kterou podporuje i Nadace České spořitelny, si můžete přečíst zde:

Přínosy roku s distanční výukou:

1. Sdílení a vzájemná pomoc mezi učiteli

Učitelé velmi pozitivně hodnotí, jak rychle a v jakém rozsahu došlo krátce po uzavření škol k různým formám sdílení tipů do online výuky, návodů na obsluhování různých komunikačních platforem a různých podpůrných materiálů. Podle Barbory Bitomské z Mendelova gymnázia v Opavě, bylo důležité přijetí, že dobrý učitel nemusí znát všechny aplikace a programy: "Stačí znát svou třídu a aplikovat méně náročné aktivity a více zapojit empatii.” Toto sdílení se odehrávalo jednak mezi samotnými učiteli jednotlivých škol i mezi učiteli z různých škol navzájem. Například veřejná facebooková skupina Učitelé+ zvýšila za rok počet svých členů o více jak osm tisíc a stala se tak nejpočetnější učitelskou komunitu na Facebooku.

2. Rozšíření možností dalšího vzdělávání

Jako velký přínos hodnotí učitelé velmi bohatou nabídku vzdělávacích webinářů pro učitele k různým tématům a oblastem spojeným s pedagogickou profesí. "Stávající nabídka webinářů je neskutečná, jsou téměř vždy inspirativní a konkrétní. Je podstatné, že jsou často zdarma nebo za málo peněz, a tak nemusíme řešit proces schvalování placení přes školu,“ uvádí k webinářům Petra Pilátová, která učí na ZŠ Norská v Kladně.

3. Pokrok ve využívání IT technologií

Nesporným přínosem roku s distanční výukou je významný pokrok většiny českých učitelů ve využívání informačních technologií. “Proces digitalizace byl pro české školství nutností, stal se však až nečekaně rychle. Je skoro neskutečné, co všechno učitelé a žáci za tak krátkou dobu jednoho roku zvládli a o kolik se ve svých dovednostech posunuli,” shrnuje Jana Spekhorstová ze ZUŠ Třebíč. Učitelé hodnotí pozitivně jednak možnosti aplikací, které jim umožňují různé formy výuky na dálku, ale i větší využívání technologií v rámci pedagogického sboru, pro společné domlouvání i zaznamenávání informací a materiálů na jednom místě.

Školám i jednotlivým učitelům pomáhá v digitalizaci například projekt Učíme.Online, který vznikl za podpory naší Nadace.

4. Prohlubování vztahů s rodiči

"V naší škole se díky distanční výuce určitě otevřely nové komunikační kanály pro komunikaci mezi školou a rodiči a celkově došlo k zintenzivnění této komunikace,“ potvrzuje Klára Koubská, ředitelka ZŠ SMART z Roudnice nad Labem. Podobnou zkušenost i z mateřské školy uvádí i Alžběta Šerá z brněnské logopedické mateřské školy Veslařská. Ta zmiňuje, že se jim distančním způsobem snáze domlouvaly konzultace s rodiči.

ucitelska platforma

Nejnáročnější momenty roku s distanční výukou:

1. Omezení osobního kontaktu

Jako jeden z nejnáročnějších momentů celého roku s distanční výukou velká část učitelů uvádí vzájemně dlouhodobě omezené osobní kontakty učitelů s žáky. "Obávám se, že kvůli takřka nulovému osobnímu kontaktu s žáky se celková dynamika a klima třídy výrazně zhorší,“ popisuje Viki Klimtová z plzeňské ZŠ Podmostní. "Učím prvňáky. Snažím se o řád, ale obrovské a opakované změny ve stylu výuky mě i děti vyčerpávají. Snažím se udržet třídního ducha a dobrou partu, jak to jen jde,“ doplňuje ji Markéta Vokurková z pražské ZŠ Kunratice.

2. Odpojení části žáků od výuky

"Ztrácíme děti, jejichž rodiny nevidí ve vzdělání tak významnou hodnotu. Když se z výuky zcela odpojí, máme jen omezené možnosti, jak je motivovat a podporovat ve vzdělávání. Tyto děti se nám pomalu ale jistě stále více vzdalují,“ popisuje zkušenost s vypadnutím části žáků z online výuky Kristina Kolacia ze základní školy Větřní u Českého Krumlova. Takových dětí bylo podle údajů České školní inspekce během loňské jarní fáze pandemie více než 10 tisíc. Data ukazují, že to tak zůstalo i během tohoto školního roku.

3. Zvyšování nerovností

Vojtěch Hála, učitel přírodních věd a programování na pražském gymnáziu Na Zatlance, považuje za jeden z nejvíce ohrožujících momentů uplynulého roku pokračující prohlubování rozdílů, které jsou podle něj dlouhodobým neduhem českého školství. "Vnímám výrazné rozdíly mezi učiteli i mezi školami ve způsobu jejich řízení. Ještě nebezpečnější jsou však rozdíly v zázemí žáků, některé rodiny je nedokážou v distanční výuce podpořit.,“ doplňuje Vojtěch Hála.

4. Dlouhodobé přetížení

Příprava na distanční výuku i její následná realizace několik hodin denně před monitory a webkamerami je pro většinu učitelů mnohem náročnější než prezenční výuka – a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Jak upozorňuje řada učitelů, toto přetížení není jednorázové, po kterém by mohli při nejbližší příležitosti dočerpat své síly, ale dlouhodobé – v tuto chvíli zároveň bez vidiny toho, kdy skončí. “Kromě permanentní roční únavy a různých psychických výkyvů mám pocit, že mě ten rok dost intenzivně posunul dopředu. A mám radost z toho, jak se zlepšuje a posunuje to, jak se o školství mluví ve veřejném prostoru,” uzavírá Eva Marková z pražského Gymnázia Jana Keplera.