Nadace Michal Prokeš

Tým Nadace České spořitelny rozšiřuje Kateřina Šaldová

Tým Nadace České spořitelny rozšiřuje Kateřina Šaldová
Kateřina Šaldová se stala novou projektovou manažerkou Nadace České spořitelny. Přichází z Amnesty International, kde vedla komunikační a poté advokační oddělení. V Nadaci bude mít na starosti programový pilíř zaměřený na rovné šance ve vzdělávání.

“Jedním z nejvýznamnějších strategických cílů Nadace je napomáhat odstraňování nerovností ve vzdělávání. V tomto směru podporujeme jak naše stávající dlouhodobé partnery, tak navazujeme zcela nové spolupráce,” říká ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal a doplňuje: “Jsem rád, že se, v souvislosti s ukotvením vzdělávací strategie Nadace daří získávat do týmu zkušené profesionály, jako je Katka. Věřím, že se také díky této posile posune Nadace zase o kus dál směrem k naplňování našich ambiciózních cílů.”

Kateřina Šaldová se dlouhodobě věnuje systémové změně nerovností ve společnosti. Studovala sociologii a mediální studia na Karlově Univerzitě v Praze a na Univerzitě New Jersey ve Spojených státech amerických. Dříve pracovala na genderových tématech v Sociologickém ústavu AV ČR a posledních deset let budovala českou pobočku Amnesty International, kde vedla komunikační a poté advokační oddělení.      

 "Tématům lidských práv a nerovností ve společnosti se věnuji více než dvacet let a zapojení do činnosti Nadace tak považuji za přirozené vyústění mého zájmu,” říká Kateřina Šaldová a uzavírá: “Ráda za sebou vidím výsledky své práce, že přináší skutečnou změnu v životech lidí - a to se myslím skrze Nadaci dá dosáhnout. Těším se na to.”