Nadační program Den pro školu 

Program Nadace České spořitelny Den pro školu spojuje učitele s dobrovolníky z různých profesí, kteří dětem a studentům ve školách předávají své zkušenosti z praxe a inspirují je. Setkání s dobrovolníkem, třeba s lékařem nebo architektem, může dětem pomoci odhalit jejich silné stránky a nadchnout je pro určitý obor. Díky zkušenostem dobrovolníků si mohou žáci rozšířit své kompetence a získat lepší představu o tom, jaké dovednosti a předpoklady je třeba mít pro konkrétní pracovní uplatnění.

Den pro školu je jedním z nejlepších způsobů, jak přiblížit studentům a žákům abstraktní témata ze studijního plánu. Doktor může přijít do hodiny biologie, archeoložka zpestří hodinu dějepisu, účetní dá do nových souvislostí znalosti z matematiky. Vyprávěním svého příběhu mohou dobrovolníci pomoci najít motivaci pro další studium, rozšířit obzory a vybrat si další cestu vedoucí k vysněnému povolání. Hledání takových lidí je ale pro učitele náročné, a právě v tom jim má Den pro školu pomoci.

Na vzniku programu se podílelo inovační studio Q Designers a Začni učit!.

Detaily o programu naleznete na www.denproskolu.cz