Ostatní Nadace ČS

Střední článek by měl pomoci ředitelům škol s administrativní zátěží, shodují se odborníci

Střední článek by měl pomoci ředitelům škol s administrativní zátěží, shodují se odborníci
Partnerství 2030+ řeší střední článek ve vzdělávání s podporou naší Nadace.

Jak by měl ideálně fungovat střední článek ve vzdělávání? Tomuto tématu se dlouhodobě věnuje projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+, který podporuje Nadace České spořitelny. Expertní skupina Partnerství 2030+ vytvořila náměty středního článku a nabídla je k veřejné konzultaci odborníkům na vzdělávání, kteří nejsou členy Partnerství 2030+.

"Dotazníkového šetření se zúčastnilo přes 180 zástupců veřejného i neziskového sektoru a panuje mezi nimi shoda o potřebě středního článku. Slibují si od něj zejména to, že odlehčí ředitelům od administrativní zátěže a uvolní jim ruce pro kvalitnější pedagogické vedení,“ uvedla při prezentaci výsledků veřejné konzultace ředitelka SKAV Silvie Pýchová.

Výsledkem zavedení středního článku by měl být lepší wellbeing žáků, větší zaměření výuky na kompetence a snížení nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Tato změna by podle většiny respondentů měla s sebou nést i přenesení odpovědnosti za kvalitu vzdělávání v daném území na samotný střední článek. Většina dotázaných vyjadřuje nejen podporu samotnému konceptu, ale chtějí se i sami zapojit do jeho vývoje a implementace.

"Školy volají po metodické pomoci a spolupráci. Střední článek vidím jako metodický orgán, který by na daném území pomáhal. Města se nebrání zapojení, ale pokud se nebude tvarovat finální podoba, jak by měl střední článek vypadat, musíme očekávat, že i v tom území bude nejistota a obce a kraje budou stát uprostřed celého spektra,” řekl zástupce Svazu měst a obcí David Šimek.

“Pokud to nejdůležitější, po čem ředitelé volají, je odbřemeňování od nepedagogické zátěže, tak to vnímám jako problém, se kterým se dá velmi rychle něco udělat. Sami jsme nabídli pilotní program pro systémové řešení,” navázal Oldřich Vávra ze Sdružení místních samospráv ČR. Kromě toho vidí další prostor pro zlepšení vztahů se zřizovateli, ze strany MŠMT i škol navzájem.

“Dívám se na celou diskuzi Partnerství 2030+ optikou námi pilotovaného středního článku v okresech Semily a Svitavy a hledám potvrzení či vyvrácení způsobu, jak o tom přemýšlíme. Odnáším si velice dobrý pocit, že jdeme správným směrem,” vyjádřila se k výsledkům Martina Běťáková z ministerstva školství.

Studii s výsledky veřejné konzultace můžete najít pod tímto odkazem.