Ostatní Nadace ČS

Strategie změny je cestou ke kolektivnímu dopadu ve vzdělávání, říká Jeremy Cox

Strategie změny je cestou ke kolektivnímu dopadu ve vzdělávání, říká Jeremy Cox
Čtyři otázky pro lektora principů kolektivního dopadu.

Konzultant a lektor Jeremy Cox vedl společně s Vladimírem Kváčou dvoudenní workshop pro zástupce našich partnerských organizací a dalších nadací. Tématem akce byla podpora systémové změny, inovací a principy kolektivního dopadu.

Jaký problém jste na workshopu nejčastěji probírali?

Jasně se ukázalo, že trvalou výzvou pro všechny nejsou samotné procesy inovací. Spíše jsme řešili převádění inovativních myšlenek a metod do každodenní vzdělávací praxe. Bavili jsme se o tom, jak reálně uskutečnit potřebu systémové změny – jak udržovat a šířit inovace, aby byly přijaty celým systémem.

Liší se nějak zásadně potřeby nadací a neziskových organizací?  

Existují zároveň společné a potenciálně i protichůdné potřeby. Z pohledu celkového "vzkvétání systému" se domnívám, že nadace i neziskové organizace mají společný účel a principy, které jsou v souladu. Z hlediska přežití existuje potenciální zdroj napětí, kdy nevládní organizace musí uspokojit požadavky svých sponzorů a donoři zase musí jednat v souladu se svými správními orgány. To bychom ale brali věci za špatný konec a vždy by to vedlo k narušení důvěry a spolupráce mezi partnery a nižší optimalizaci celkových výsledků, po kterých všichni touží. Lídři musí převzít odpovědnost za to, aby toto napětí neustále a systematicky kontrolovali a zároveň čelili výzvám, které z této situace vyvstávají.  

Jaké je vaše doporučení?

Rozebírali jsme možnosti, jak vytvořit mnohem systematičtější propojení mezi mikro a makro úrovní inovačního procesu. Jednoduše řečeno to znamená, jak nastavit strukturovaný proces pro lídry, aby se pohybovali mezi prostorem inovací a prostorem systémových změn. Pak je třeba učit se, jak umožňovat inovace, brát si ponaučení a následně tyto poznatky sdílet a převádět do udržitelné systémové změny.

Existuje univerzální způsob, jak naplnit principy kolektivního dopadu?

Neexistuje žádná univerzální metoda nebo přístup k plánování projektů, který by to dokázal. Máme tu totiž co do činění s komplexním ekosystémem. Věřím ale, že existuje univerzální princip, který by zde mohl pomoci, a to naučit se strategii změny. Vychází z docela silné myšlenky, která je v kontrastu s tradičními manažerskými představami o plánování a kontrole, takže to nebudu rozvádět. Spíš vybízím čtenáře, aby se zamysleli nad tím, co pro ně znamená "učit se tvořit strategii pro změnu" a jak by ji mohli začít uvádět do praxe.