Učitelé & ředitelé Nadace ČS

Stovka učitelů se setkala na festivalu sdílení a inspirace Učiteling a naše Nadace byla u toho

Stovka učitelů se setkala na festivalu sdílení a inspirace Učiteling a naše Nadace byla u toho
Jaký byl festival Učiteling? Prohlédněte si fotoreportáž.

Organizace Učitelská platforma a EDUin uspořádaly festival sdílení a inspirace Učiteling, na kterém své tipy a dobrou praxi z výuky předávali finalisté Global Teacher Prize Czech Republic. Naše Nadace byla hrdým partnerem této akce. Co vše učitelé z celé České republiky mohli díky lektorům vyzkoušet a zažít si přečtěte ve fotoreportáži manažerky komunikace Lucie Ellingerové s fotografiemi od Kateřiny Lánské.

Zachraň racka! Aneb jak šetrně očistit zvíře zasažené ropou. Václav Fiala ze ZŠ Solidarita v Praze představil svůj způsob badatelské výuky pro přírodopis nebo chemii. Ptačí pírko, kontaminované tekutinou na bázi ropy, posloužilo jako simulace postiženého zvířete. Odpovídali jsme na tyto otázky: Jaký vliv má ropa na život? Jaké ochranné pomůcky použít při práci s ropou? Jak postupovat při čištění živočichů zasažených ropou? 

2

V další třídě nás Štěpánka Baierlová ze ZŠ Labyrinth v Brně zasvěcovala do tajů robotiky. Se zaujetím jsme si vyzkoušeli, jaké typy programovacích úloh lze řešit i s těmi nejmenšími dětmi. Ukázalo že, že i my dospěláci jsme velmi hraví. Potvrdili jsme si, že nejen v robotice je důležité správně porozumět otázce. Robotika není blízká pouze matematice, rozvíjí také jazykové dovednosti, porozumění textu a schopnost klást správné otázky.  

3

Markéta Vokurková ze ZŠ Kunratice v Praze vedla workshop na téma “Podle nosa poznáš kosa”. Věděli jste, k čemu všemu slouží zobák? Kolik jednoduchých otázek se dá vymyslet s dětmi na téma ptačí zobák? Markéta s námi strávila část ukázkové hodiny ve třídě, na druhou polovinu jsme se přesunuli na zahradu, kde se dál diskutovalo nejen o zobácích.  

4

Vítězka posledního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic Barbora Heřmanová ze ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou si připravila workshop na téma “Individualizace v českém jazyce”. Měli jsme za úkol vymyslet různá spojení, která nás napadnou pro podmět a přísudek. Chvíli pracoval každý sám, pak jsme vytvořili skupinky podle přísudků a podmětů. V rámci jedné hodiny jsme tak probrali gramatiku a pracovali týmově. 

5

Velký ohlas a vášnivou debatu rozvířil workshop Tomáše Chrobáka ze ZŠ Baška na téma Přemýšlivá matematika. Zjistili jsme, jak pět kostiček o dvou barvách dovede pozlobit naše mozkové závity. Úlohy s pěti kostičkami jsou určeny nejen pro děti v 1. třídě, ale i pro žáky 2. stupně. Důležité však je, jaké otázky a v jakém pořadí kladete.   

6

Pavlína Loňková ze základní školy Labyrinth v Brně nás nechala pracovat samostatně. Měli jsme napsat o tom, jak žili lidé v 19. století. Před tím, než jsme se pustili do práce, jsme dostali článek, z něhož jsme měli vycházet, a probrali, jak se bude úkol hodnotit. Text měl mít odpovídající nadpis, měl obsahovat alespoň 8 vět o tom, jak žili chudí a jak bohatí, alespoň 4 věty měly pojednávat o rozdílnostech a podobnostech v životě lidí před dvěma sty lety a dnes.  

Festival inspirace a učitelského sdílení měl svou premiéru, ale ihned ukázal, že vzájemného sdílení a inspirace není stále dost. Potkat kolegy v jednom dni na jednom místě může učitelům přinést nápady a inspiraci hned na několik vyučovacích hodin. Další Učiteling proběhne na podzim. Přidejte se také - více se dozvíte již brzy pod tímto odkazem.