Podporujeme vznik kvalitních studií a analýz z oblasti vzdělávání. Jaká témata nás zajímají?

Své filantropické působení máme podepřené řadou odborných studií a analýz. Spolupracujeme se špičkovými experty, jako je společnost PAQ Research, pracoviště Akademie věd ČR nebo univerzity. Díky naší podpoře vyšla například obsáhlá studie sledující ekonomické dopady nerovností ve vzdělávání, postoje rodičů k učitelské profesi nebo mezinárodní analýza studijních výsledků žáků vyučovaných Hejného metodou matematiky. Naše data pak pro svou práci využívají další aktéři působící v oblasti školství, včetně neziskových organizací nebo státních institucí.

Studie a analýzy

Prohlédnout