Finanční zdraví

Stali jsme se přidruženými členy Mezinárodní sítě finančního vzdělávání při OECD

Stali jsme se přidruženými členy Mezinárodní sítě finančního vzdělávání při OECD
Jsme jedinou členskou nadací za Českou republiku.

Naše Nadace byla přijata mezi přidružené členy Mezinárodní sítě finančního vzdělávání (INFE – International Network on Financial Education), která funguje v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

OECD/INFE sdružuje přes 130 zemí, členy jsou především ministerstva financí, školství a centrální banky. Cílem sítě je tvořit standardy v oblasti finančního vzdělávání, sdílet data, zkušenosti, vytvářet metodologie nebo podporovat výzkumné projekty. Přidruženými členy INFE se pak stávají nevládní neziskové organizace, zejména univerzity, bankovní asociace nebo nadace. Českou republiku v OECD/INFE zastupuje ministerstvo financí a Česká národní banka, za neziskový sektor je jediným přidruženým členem nově Nadace České spořitelny.

Nadační tým, který má na starosti rozvoj vzdělávacího programu zaměřeného na finanční vzdělávání, se zúčastnili technického workshopu Evropské komise a OECD k právě vytvářenému rámci finančního vzdělávání pro děti a mládež. Na něm členka správní rady NČS Anna Dvořáková prezentovala náš kompetenční přístup.

„Evropská komise podporuje rozvoj kompetencí, včetně dovedností a postojů. Jejich kompetenční rámec je takto orientovaný a velmi dobře koresponduje s naším přístupem. Komise nám dala prostor kooperovat na aktualizaci jejich rámce a sdílet naše zkušenosti a doporučení nejen s nimi, ale i se zástupci dalších zemí. Tímto přístupem a kooperací na mezinárodní úrovni jsme v České republice unikátní,“ doplňuje členka správní rady Nadace ČS Anna Dvořáková.