Nadace

Speciální fond pomůže s integrací ukrajinských dětí, pamatuje i na učitele

Speciální fond pomůže s integrací ukrajinských dětí, pamatuje i na učitele
Podpořené projekty řeší potíže s příchodem ukrajinských dětí do českých škol.

Celkem 80 milionů korun alokovala naše Nadace do speciálního fondu na pomoc válkou zasažené Ukrajině a na integraci dětí ukrajinských uprchlíků v Česku. Hned po vypuknutí konfliktu putovalo na sbírková konta Člověka v tísni, Paměti národa a Charity ČR 15 milionů korun. Dalších 18 milionů získaly projekty organizací, které se zaměřují na psychosociální pomoc, volnočasové aktivity a podporu učitelů v ČR. Byly mezi nimi například Centrum Locika, Junák, META nebo DofE. Podporu obdržel také Nadační fond Eduzměna, který na sebe vzal roli koordinátora donorů ve vzdělávání. Díky spolupráci s Českou spořitelnou a Sdružením pro integraci a migraci bylo pro ukrajinské matky s dětmi otevřeno chráněné bydlení.  

Na konci června jsme vyhlásili grantovou výzvu pro organizace, které usnadní zapojení ukrajinských dětí do českého kolektivu a pomohou zvládnout další nápor na učitele.  

„Na nové granty máme nyní vyčleněno kolem 40 milionů korun. Chceme jimi finančně podpořit projekty a aktivity, které nepokrývá stát, a přinesou užitek nejen tisícům ukrajinských školáků, ale i pedagogům a dalším pracovníkům ve školství. Podpořené aktivity mají směřovat k udržitelným řešením problémů způsobených příchodem ukrajinských dětí do českých škol. Ze 44 přihlášených projektů jich 14 postoupilo do druhého kola, které vyhodnotíme na podzim,“ uvádí projektový manažer Nadace ČS Jakub Mareš, který je zodpovědný za oblast pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny. 

Které organizace a projekty dosud získaly naši podporu? 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) 

V DofE vytvořili integrační program pro mladé lidi z Ukrajiny „Stojím při Tobě“. Jde o agilní a strukturovaný „buddy“ program zaměřený na mladé ve věku 13 až 24 let, který bude přenositelný pro integraci jakékoliv znevýhodněné skupiny. Za pomoci proškolených učitelů a vedoucích na školách budou ukrajinští studenti propojeni s českými účastníky programu DofE a dalšími žáky a studenty ze stejné věkové skupiny. Program kromě naší Nadace podporuje také UNICEF a získal záštitu MŠMT i MZV.    

META 

META pomáhá rodinám s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Zejména učitelům nyní nabízí metodickou podporu v podobě informačního balíčku, který dává praktické tipy, jak si poradit s nově příchozími dětmi s odlišným mateřským jazykem. Organizace vytvořila brožuru pro pedagogy a ředitele škol a v průběhu nadcházejícího školního roku chystá další infografiky a videa, která budou seznamovat s důležitými tématy podpory ukrajinských školáků.   

Skautský institut 

Projekt Skautského institutu pomáhá třídním kolektivům budovat přátelské klima, posilovat odolnost a inkluzivní přístup a předcházet stresovým situacím, které následně komplikují výuku. Aktivity vycházejí ze skautské výchovné metody a výsledkem bude fungující kolektiv schopný odolávat zátěži. Kromě práce se žáky se soustředí také na podporu učitelů a lektorů, které vybaví potřebným know-how pro další práci s kolektivem. 

Začni učit!

Tým ze Začni učit! pomáhá ukrajinským učitelkám zvládnout nástup do českých škol. Podporuje jejich profesní rozvoj, jazykové dovednosti, ale i pocit začlenění. Na rozcestníku www.zacniucitvcesku.cz nabízí informace, jak na nostrifikaci ukrajinského diplomu, kde hledat potřebné kurzy nebo pracovní nabídky. Ve spolupráci s Člověkem v tísni vznikly konverzační kurzy češtiny pro asistenty pedagoga. Jsou zaměřené na slovní zásobu důležitou pro pedagogickou práci a na situace, které mohou ve škole nastat.

S.T.O.P.

Děti ukrajinských uprchlíků se na Ostravsku mohou přihlásit do vzdělávacích a volnočasových kroužků pořádaných organizací S.T.O.P. Intenzivní výuka češtiny pro děti od 6 let je doplněna o nabídku volnočasových činností, kde se děti učí jazyk spontánně. Žák, který dosáhne potřebné znalosti češtiny, může využít doučování i z dalších předmětů. Program počítá se zapojením ukrajinských a českých dětí do společných aktivit i na pobytových nebo příměstských táborech.

ČOSIV

ČOSIV připravil speciální školení zaměřené na práci s traumatizovanými dětmi. Díky metodě STRONG a e-learningovým kurzům se lidé pracující s dětmi ve školách i v neformálním prostředí naučí způsoby, které dětem a mladistvým pomohou překonat psychicky náročné období a snadněji je zapojí do života v nové zemi, škole a komunitě. Díky těmto kompetencím mohou vyškolení pedagogové nahradit nedostatek psychologů a psychoterapeutů.

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Podpůrný systém pro pedagogy založený na technikách prožitkové pedagogiky nabídne Fórum pro prožitkové vzdělávání. Program je vytvořen tak, aby efektivně integroval ukrajinské dětí do jejich žákovských kolektivů. Práce s dětmi je založena na interaktivních edukativních představeních pro různé modelové situace realizovaných přímo ve třídách. Učitelé získají také možnost účastnit se seminářů zaměřených zejména na vedení třídnických hodin na téma integrace ukrajinských dětí.

Kalyna - Komunitní uprchlické centrum

Ucelenou komunitní práci s dětmi z Ukrajiny v Pardubicích nabízí uprchlické centrum Kalyna. Kromě doučování se zaměří také na sportovní i umělecké kroužky nebo na podpůrnou psychologicko-terapeutickou pomoc. Aktivity budou probíhat v úzké spolupráci se školami, školními družinami i konkrétními učiteli. Vedle toho bude komunitní centrum nabízet také službu hlídání dětí. 

MAS Horní Pomoraví

Integraci ukrajinských rodin jako příležitost pro rozvoj regionu Zábřežska a Šumperska si vzala za cíl MAS Horní Pomoraví. Nabídne přímou terénní práci – výuku češtiny, zapojení do integrační skupiny nebo volnočasové aktivity pro děti ve věku od 3 do 15 let – i podporu rodičům. Propojením činností jednotlivých aktérů v regionu vznikne spolupracující síť pro lepší integraci cizinců.

Yourchance

Projekt Vítej v Česku od organizace Yourchance je určen teenagerům, kteří v Česku z různých důvodů nenastoupili na odborné nebo střední školy. Vzdělávací moduly jsou zaměřené na jejich seberozvoj a kompetence nutné k úspěšné integraci do české společnosti – mladí budou procvičovat konverzaci v češtině, zdokonalí své znalosti českých reálií a dozvědí se o tom, jak uspět na trhu práce nebo co udělat pro start vlastního podnikání.  

Cyril Mooney Education

Projektem Naproti dětem z Ukrajiny chce Cyrli Mooney Education podpořit integraci ukrajinských dětí do 15 let a ukázat pedagogům a sociálním pracovníkům cestu, jak zabezpečit správnou inkluzi cizojazyčných žáků. Projekt stojí na spolupráci škol s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, kdy se do společných činností zapojují ukrajinské i české děti.