Nadace

Speciální fond pomůže s integrací ukrajinských dětí, pamatuje i na učitele

Speciální fond pomůže s integrací ukrajinských dětí, pamatuje i na učitele
Podpořené projekty řeší potíže s příchodem ukrajinských dětí do českých škol.

Celkem 80 milionů korun alokovala naše Nadace do speciálního fondu na pomoc válkou zasažené Ukrajině a na integraci dětí ukrajinských uprchlíků v Česku. Hned po vypuknutí konfliktu putovalo na sbírková konta Člověka v tísni, Paměti národa a Charity ČR 15 milionů korun. Dalších 18 milionů získaly projekty organizací, které se zaměřují na psychosociální pomoc, volnočasové aktivity a podporu učitelů v ČR. Byly mezi nimi například Centrum Locika, Junák, META nebo DofE. Podporu obdržel také Nadační fond Eduzměna, který na sebe vzal roli koordinátora donorů ve vzdělávání. Díky spolupráci s Českou spořitelnou a Sdružením pro integraci a migraci bylo pro ukrajinské matky s dětmi otevřeno chráněné bydlení.  

Na konci června jsme vyhlásili grantovou výzvu pro organizace, které usnadní zapojení ukrajinských dětí do českého kolektivu a pomohou zvládnout další nápor na učitele.  

„Na nové granty máme nyní vyčleněno kolem 40 milionů korun. Chceme jimi finančně podpořit projekty a aktivity, které nepokrývá stát, a přinesou užitek nejen tisícům ukrajinských školáků, ale i pedagogům a dalším pracovníkům ve školství. Podpořené aktivity mají směřovat k udržitelným řešením problémů způsobených příchodem ukrajinských dětí do českých škol. Ze 44 přihlášených projektů jich 14 postoupilo do druhého kola, které vyhodnotíme na podzim,“ uvádí projektový manažer Nadace ČS Jakub Mareš, který je zodpovědný za oblast pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny. 

Které organizace a projekty dosud získaly naši podporu? 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) – projekt „Stojím při Tobě“ 

V DofE vytvořili integrační program pro mladé lidi z Ukrajiny „Stojím při Tobě“. Jde o agilní a strukturovaný „buddy“ program zaměřený na mladé ve věku 13 až 24 let, který bude přenositelný pro integraci jakékoliv znevýhodněné skupiny. Za pomoci proškolených učitelů a vedoucích na školách budou ukrajinští studenti propojeni s českými účastníky programu DofE a dalšími žáky a studenty ze stejné věkové skupiny. Program kromě naší Nadace podporuje také UNICEF a získal záštitu MŠMT i MZV.    

META 

META pomáhá rodinám s migrační zkušeností v rovném přístupu ke vzdělávání a začlenění do české společnosti. Zejména učitelům nyní nabízí metodickou podporu v podobě informačního balíčku, který dává praktické tipy, jak si poradit s nově příchozími dětmi s odlišným mateřským jazykem. Organizace vytvořila brožuru pro pedagogy a ředitele škol a v průběhu nadcházejícího školního roku chystá další infografiky a videa, která budou seznamovat s důležitými tématy podpory ukrajinských školáků.   

Skautský institut - projekt SI vzdělávání 

Projekt Skautského institutu pomáhá třídním kolektivům budovat přátelské klima, posilovat odolnost a inkluzivní přístup a předcházet stresovým situacím, které následně komplikují výuku. Aktivity vycházejí ze skautské výchovné metody a výsledkem bude fungující kolektiv schopný odolávat zátěži. Kromě práce se žáky se soustředí také na podporu učitelů a lektorů, které vybaví potřebným know-how pro další práci s kolektivem.