Učitelé & ředitelé Nadace ČS

Školy jsou místem pro budoucnost, řekl Michael Fullan na konferenci Úspěch pro každého žáka

Školy jsou místem pro budoucnost, řekl Michael Fullan na konferenci Úspěch pro každého žáka
Wellbeing, střední článek a školy jako místo pro budoucnost - hlavní témata konference.

Podpora wellbeingu ve školách, pedagogický leadership či střední článek ve vzdělávání – to byla hlavní témata 9. ročníku konference Úspěch pro každého žáka, kterou podporuje i naše Nadace. Program byl opravdu nabitý - jako hlavní host vystoupil kanadský profesor a expert na změny ve vzdělávání Michael Fullan, záštitu nad konferencí převzal ministr školství Robert Plaga či kanadská velvyslankyně Ayesha Patricia Rekhi.

“Díky podpoře Nadace České spořitelny můžeme na konferenci dostávat skvělé odborníky na vzdělávání ze zahraničí jako letos Michaela Fullana či Andyho Hargreavese v loňském roce. Věřím, že v úspěšné spolupráci budeme pokračovat,“ řekla úvodem Silvie Pýchová, ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), která konferenci pořádala.

Michael Fullan se na konferenci věnoval změnám ve vzdělávacím systému. Ve svém konceptu pojmenovává 4 hybné síly, které jsou k tomu potřeba. Je to: wellbeing a učení, sociální inteligence a spolupráce, investice do rozvoje vzdělávacích kapacit a systémovost. “Škola přestává být místem, kde se jen předávají vědomosti z generace na generaci. Školy se stávají hybateli změn, místem, kde se řeší problémy dneška i budoucnosti,“ uvedl Fullan ve své přednášce.

Fullan uspech

Velkým tématem konference byl pak wellbeing žáků a studentů. “Z průzkumů vychází, že čeští žáci navštěvují školu nejméně rádi ze všech zemí OECD, žáci čtvrtých tříd vykazují nejnižší míru sounáležitosti se školou,“ prezentovala Dana Pražáková z České školní inspekce. “Stále jasněji se ukazuje, že systémový přístup k zajištění wellbeingu žáků i pedagogů je nezbytnou podmínkou pro úspěšné dosahování vzdělávacích cílů dětmi i pro prevenci syndromu vyhoření pedagogů,“ uvedla Lenka Felcmanová ze SKAV s tím, že organizace zapojené v projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ pracují na návrhu možných řešení.

Konference se dále věnovala pojetí středního článku ve vzdělávání, který by měl v budoucnu pomoci zajistit systém podpory a vedení škol na úrovni okresů. SKAV prostřednictvím projektu Partnerství 2030+ spustilo pro odborníky veřejnou konzultaci podoby středního článku. “Všichni vnímáme, že je potřeba koordinace práce mezi školami. Střední článek pro mě znamená to, že se školy podporují ke spolupráci a učitelé se učí od sebe navzájem,“ řekla jedna z panelistek Petra Mazancová z Učitelské platformy. Ministerstvo školství spustilo na začátku roku pilotní projekt středního článku v okresech Semily a Svitavy.

Účastníci konference měli také možnost společně diskutovat o různých tématech – například prostřednictvím moderované diskuze s Michaelem Fullanem nebo v interaktivní kavárně.