Rovné šance Nadace ČS

Seriál Rovné šance: Seznamte se s Eduzměnou na Kutnohorsku

Seriál Rovné šance: Seznamte se s Eduzměnou na Kutnohorsku
Představujeme projekty podpořené naší Nadací, které se zabývají nerovnostmi v přístupu ke vzdělávání.

Neúspěšnost dětí z chudšího prostředí ve vzdělávání je v Česku výrazně vyšší než v postkomunistických zemích jako Polsko či Estonsko. Vysoká míra školní neúspěšnosti je v oblastech s vyšší mírou exekucí – 1 dítě z 10 zde nedokončí základní školu, což s sebou nese i vysoké náklady pro stát v budoucnosti. Nejen tato zjištění přinesla studie Ekonomické aspekty nerovností ve vzdělávání, kterou pro Nadaci České spořitelny zpracovala společnost PAQ Research.

S unikátním projektem, který se věnuje snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání, přišel nadační fond Eduzměna podporovaný naší Nadací. Pětiletý pilotní projekt začal na Kutnohorsku a má vyzkoušet, jak soustředěná pomoc regionálnímu školství v podobě materiální pomoci či know-how může zvýšit kvalitu vzdělávání.

“Chceme dosáhnout toho, aby děti chodily do školy rády, zlepšily se v základních gramotnostech, dokázaly řešit problémy a ze školy odcházely připravené na budoucnost,“ uvedl ředitel Eduzměny Zdeněk Slejška. Projekt se rovněž zaměřuje na vedení školy a vzdělávání učitelů, obrací se i ke zřizovatelům a snaží se zlepšit jejich spolupráci se školami. U rodičů by pak chtěl posílit zájem o vzdělávání dětí.

 "Zajímá nás, jak fungují vztahy ve škole, mezi dětmi, učiteli a mezi školou a rodiči. Chceme vědět, jak se ve škole přistupuje k aktivitě dětí v hodinách, učitelů a rodičů. A nakonec se zaměřujeme na schopnost reflexe. Chceme vědět, jakým společenstvím škola je a na co se potřebuje soustředit,“ řekla Pavlína Jiříková, koordinátorka mapování na Kutnohorsku. Například při mapování s dětmi se využívají speciální sady kostiček z lega, ze kterých děti staví školu podle toho, jak ji vidí a také jakou by ji chtěly mít. Poté o stavbách ve skupinkách diskutují.

Aktivity s cílem zlepšit vzdělávací systém probíhají už i v dalších pěti regionech – připojilo se Jihlavsko, Semilsko či Novoborsko. Model regionální podpory vzdělávání plánuje Eduzměna do roku 2030 rozšířit do pětiny území České republiky.

banneerkutno