Rovné šance Nadace ČS

Seriál Rovné šance: Každé dítě by mělo zažít úspěch, myslí si Marie Gottfriedová

Seriál Rovné šance: Každé dítě by mělo zažít úspěch, myslí si Marie Gottfriedová
V seriálu Rovné šance představujeme základní školu v Trmicích.

Marie Gottfriedová vede základní školu v Trmicích – městečku v Ústeckém kraji s vyloučenými lokalitami, zadlužeností, vysokou nezaměstnaností a nízkou vzdělaností. Do základní školy chodí zhruba 320 žáků, z toho je třetina Romů a třetina romských i neromských žáků má speciální vzdělávací potřeby.

Ze studie Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity zpracovanou pro naši Nadaci vyplývá, že v Ústeckém kraji nedokončí základní školu více než desetina dětí a v sociálně vyloučených lokalitách je to ještě násobně více. V Trmicích to ale neplatí – v loňském roce se většina deváťáků dostala na střední školy s maturitou a ostatní na učební obory. V čem tedy tkví úspěch trmické základní školy?

“Pro nás je základem všeho to, aby každé dítě zažilo úspěch, je to totiž nejlepší motivací do další práce,“ popisuje Marie Gottfriedová. V trmické základní škole se pedagogové snaží bojovat s nerovnostmi tím, že ke každému dítěti přistupují individuálně podle jeho potřeb a poskytují podporu a motivaci, kterou konkrétní žák potřebuje.

Marie Gottfriedová vyjmenovává několik oblastí, na které se ve škole zaměřují:

  • duševní pohoda dítěte jako odrazový můstek pro další učení. S dětmi ve škole se učitelé snaží pravidelně povídat a zjišťovat, co je trápí.
  • smysluplné učení  - zejména u dětí se vzdělávacím deficitem nezahlcovat učivem a učit jen to, co je nosné a důležité pro život a další učení.
  • krátkodobé cíle a ocenění – děti potřebují vidět výsledky svého úsilí v krátkodobém horizontu a také slyšet ocenění za pokrok. Pokud k pokroku nedojde, tak je dobré ocenit je za snahu. 
  • formativní (slovní) hodnocení s jasně stanovenými kritérii. Hodnotí se ve dvoutýdenních cyklech, kdy každého žáka hodnotí všichni jeho vyučující a žák zároveň hodnotí sám sebe.
  • autonomie žáka a zábava při učení – možnost volby vtahuje žáky do procesu učení. Nabízet různé činnosti či různé obtížnosti jedné činnosti. Při výuce se pracuje s humorem a s tématy, která jsou dětem blízká.
  • kontakt s rodiči – na  vztahu s rodiči je důležité neustále pracovat. Oslovovat je znovu a znovu, povzbuzovat je ke spolupráci a podpoře. 

“Trmický úspěch stojí na dvou věcech: dobrá komunikace s rodinami a práce s pedagogickým sborem,“ uvedla pro reportáž z projektu Chytré Česko Marta Miklušáková z Agentury pro sociální začleňování. Ta zdejší základku sleduje jako jednu ze vzorových škol, kde se i ve složitém prostředí daří žáky rozvíjet. “Škola má dobré vztahy s dětmi i s rodiči, umí s nimi komunikovat, dlouhodobě na tom pracují. Stejně podstatný je ale systém vedení pedagogů, jejich hodnocení a další vzdělávání. Ta práce je vysilující, učitel se tam mnohem častěji než jinde setkává s neúspěchem. V trmické škole je přitom skoro nulová fluktuace, je tam dobře všem.“

Marie Gottfriedová je ředitelkou základní školy v Trmicích od roku 2005. Za svoji práci v oblasti inkluzivního vzdělávání získala v roce 2015 Cenu Alice Masarykové. Jako host se v květnu zúčastnila online snídaně Nadace České spořitelny na téma Rovné šance ve vzdělávání, jejíž záznam si můžete pustit pod tímto odkazem.

(c) foto: Kateřina Lánská, Aktuálně.cz