Rovné šance Nadace ČS

Seriál Rovné šance: ČOSIV pomáhá nejohroženějším dětem

Seriál Rovné šance: ČOSIV pomáhá nejohroženějším dětem
Česká společnost pro inkluzivní vzdělávání je další organizací podporovanou naší Nadací, která se věnuje nerovným šancím ve vzdělávání.

Z naší studie Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj efektivity vyplynulo, že obce s velkou neúspěšností žáků ve školách se zároveň potýkají s vysokou mírou exekucí, přičemž v některých obcích je v exekuci přes 30 % rodičovské generace. V jednom z nejohroženějších regionů – tedy na Mostecku – spustila Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) unikátní pilotní projekt, který pomůže včasné detekci problémů.

V rámci projektu se vyškolí více než 120 odborníků z různých profesí, kteří s ohroženými dětmi přichází do kontaktu. “Cílem je předcházet mnoha negativním jevům, jež mohou dítě hned v počátku jeho života provázet. Dojde ke sjednocení postupů všech klíčových profesionálů, kteří budou schopni včas identifikovat dítě a rodinu v riziku a napojit ji na vhodnou pomoc a intervenci. Budou umět efektivně spolupracovat na okamžité stabilizaci dítěte a rodiny. Pomoc tak bude adresná a pružná,“ uvedla místopředsedkyně ČOSIV Lenka Felcmanová. Výsledkem projektu by mělo být to, že se bude snižovat počet dětí umisťovaných do ústavní péče či hospitalizovaných do dětských psychiatrických léčeben. Organizátoři projektu také věří, že díky včasnému rozpoznání problémů klesne počet týraných dětí a domácího násilí.

Projekt na Mostecku je však jen jednou z mnoha činností ČOSIV. Organizace se věnuje rozvoji inkluzivního vzdělávání v českém školství prostřednictvím různých kurzů, seminářů nebo metodických materiálů. Je zároveň platformou, která sdružuje neziskové organizace, akademiky, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

“Pandemie zvýraznila témata, kterým se věnujeme dlouhodobě –  mezi nimi je například podpora dětí se speciálními potřebami, včasná péče o děti v psychosociální zátěži či duševní zdraví dětí i pedagogů. Je důležité si uvědomit, že děti mají ke svému vzdělávání a rozvoji zcela rozdílné podmínky a rovné příležitosti nejen ve vzdělávání znamenají také snahu systému zajistit dětem obdobnou startovní čáru,“ zakončila předsedkyně ČOSIV Klára Laurenčíková.