Nadace Nadace ČS

Sdílené priority 2030+

Sdílené priority 2030+
Co je třeba zařídit, aby se všechny děti mohly učit naplno a s radostí?

Představujeme dokument vytvořený pracovní skupinou, kterou vedl Martin Kozel z organizace Učitel naživo. Analýza vznikla za finanční podpory naší nadace a představuje východisko nadační strategie.

Analýza poskytuje pracovní rámec pro diskusi spolupracujících organizací o tom, co má největší vliv na zlepšování učení dětí ve škole, vstřebává zpětnou vazbu z diskuse a umožňuje průběžnou aktualizaci. Usnadňuje vznik společného porozumění cílům a možnostem zlepšování celého vzdělávacího systému a efektivnější koordinaci činností a sdílení expertizy ve snaze dosahovat společných cílů. 

  • Sdílené priority 2030+
Stáhnout přílohy