Rovné šance Nadace ČS

Rovné šance: Platforma včasné péče poukazuje na důležitost předškolního vzdělávání

Rovné šance: Platforma včasné péče poukazuje na důležitost předškolního vzdělávání
Představujeme projekty podpořené naší Nadací, které se zabývají nerovnostmi v přístupu ke vzdělávání.

Předškolní vzdělávání je důležitou součástí celoživotního učení. Ze studie, kterou pro naši Nadaci vypracovaly PAQ Research a think-thank IDEA vyplývá, že alespoň 2 roky v mateřské škole dávají ohroženým dětem dvojnásobnou šanci na začlenění do běžné základní školy. Právě na problematiku předškolního vzdělávání reaguje Platforma pro včasnou péči, již založila naše Nadace společně s Nadací Albatros a Nadací OSF v loňském roce.

Platforma pro včasnou péči sdružuje zhruba 40 organizací z celé ČR, které se zabývají podporou dětí ve věku od narození do 8 let a jejich rodin, které kvůli socio-kulturním bariérám nemají stejný přístup ke vzdělání jako zbytek populace a stát jim nenabízí v takové situaci pomoc.

V České republice se různým typům služeb včasné péče věnuje celá řada organizací. Ty jsou však roztříštěné a často řeší jen největší problémy v terénu. "Rádi bychom, aby Platforma fungovala dovnitř jako živá komunita a bezpečný prostor pro vzájemné sdílení a navenek pak jako silný hráč, který je partnerem pro řešení systémových změn v oblasti včasné péče,“ vysvětluje programová manažerka Platformy pro včasnou péči Lucie Plešková.

Kvalitní předškolní vzdělávání dostupné všem dětem má i ekonomické dopady. Ze studie PAQ Research vyplynulo, že při pravidelných investicích do kvalitních programů včasné péče by stát za každou investovanou korunu získal zpět 3 až 4 koruny. Do konce století by tak do státní kasy mohlo díky investicím do těch nejohroženějších dětí doputovat 1,5 bilionu korun. "Je nutné, abychom přestali vnímat vzdělávání jako nákladovou položku, ale začali k ní přistupovat jako k investici do budoucí prosperity,” dodává předseda představenstva České spořitelny Tomáš Salomon.

Celou a zkrácenou verzi studie Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity si můžete přečíst pod odkazy.