Rovné šance Nadace ČS

Rovné šance: Na děti ohrožené domácím násilím upozorňuje Centrum LOCIKA

Rovné šance: Na děti ohrožené domácím násilím upozorňuje Centrum LOCIKA
Představujeme projekty podpořené naší Nadací, které se zabývají nerovnostmi v přístupu ke vzdělávání.

Průzkumy ukazují, že zhruba 14 % dětí je ohrožených domácím násilím, statisticky se jedná o 2 – 4 děti v každé třídě. Na tuto skutečnost se dlouhodobě snaží upozorňovat pražské Centrum LOCIKA, které podporuje naše Nadace.

“Jsme si vědomi toho, že násilí v rodině ovlivňuje i aktuální prožívání dítěte, jeho schopnost se soustředit, být úspěšné ve škole, ve výuce i ve vztazích. Základním předpokladem pro to, aby se děti mohly vzdělávat, je jejich psychická pohoda. Pokud chceme dosahovat udržitelných pozitivních změn v českém vzdělávacím systému, nesmíme přehlížet tak palčivé problémy, jakým bezesporu domácí násilí je,” zdůvodnila důležitost podpory Centra LOCIKA Kateřina Šaldová, programová manažerka Nadace České spořitelny. 

Centrum LOCIKA i díky podpoře Nadace spustilo v loňském roce platformu Dětství bez násilí, kde mohou najít okamžitou pomoc a podporu nejen děti a jejich rodiče, ale i učitelé a další profese pracující s dětmi. 

Častá zkušenost z praxe je totiž taková, že ačkoliv pedagogové velmi často vědí, kterých dětí ve třídě se domácí násilí týká, bohužel už nevědí, co dělat, jak reagovat a jak jim pomoci. "Náš přístup je unikátní v tom, že nečekáme na změnu iniciovanou shora, zároveň neklademe na učitele žádné další nároky, ale podáváme jim pomocnou ruku. Cílem je včasná identifikace dětí a rodin, které potřebují podporu. Učitelům nabízíme možnost zavolat na linku Dětství bez násilí a poradit se, případně poslat dotazy emailem. Vše lze řešit i anonymně," uvedla ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová.

Centrum LOCIKA nyní plánuje další aktivity a do konce května sbírá data v unikátním výzkumu pro rodiče i učitele. Organizátoři výzkumu chtějí zjistit, zda a v jaké míře jsou pedagogům a rodičům dostupné informace o problematice týraných dětí a násilí v rodině. Výstupy pak zohlední při zpracování manuálů, informačních materiálů či školení pro učitele i rodiče.

nerovnosssss