Založili jsme speciální fond na integraci ukrajinských dětí.

Nadace České spořitelny okamžitě zareagovala na ruskou agresi na Ukrajině a hned po vypuknutí konfliktu darovala 15 milionů korun na sbírková konta organizací Charita Česká republika, Člověk v tísni a Paměť národa. Prostředky byly použity na humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny. 

Společně s Českou spořitelnou, Buřinkou, společností Ahrend a Sdružením pro integraci a migraci (SIMI) Nadace financovala chráněné ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Vzniklo přímo v jedné z budov Spořitelny v Praze a dočasný domov v něm nalezlo více než 100 ukrajinských uprchlíků, zejména matek s dětmi.

Do fondu na pomoc Ukrajincům v Česku Nadace alokovala celkem kolem 80 milionů korun, kterými chce podpořit také kapacity českých škol a zapojení ukrajinských dětí a mladých do volnočasových aktivit. 

Už v minulosti Nadace pohotově reagovala na nenadálé situace, které vyžadovaly okamžitou pomoc. V dubnu 2020 vznikl speciální fond s 30 miliony korun, který cílil na podporu nejohroženějších dětí a jejich rodin v období koronavirové pandemie. Prostředky byly určeny především na podporu učení, psychosociální a materiální pomoc.