Nadace České spořitelny
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018
Analýza vybraných rozměrů sociálního znevýhodnění v ČR