Nadace

Projekty podpořené ze speciálního fondu pomohou ukrajinským dětem s češtinou, zapojí je i do mimoškolních aktivit

Projekty podpořené ze speciálního fondu pomohou ukrajinským dětem s češtinou, zapojí je i do mimoškolních aktivit
Do fondu na integraci ukrajinských školáků jsme alokovali celkem 80 milionů korun.

Ještě před koncem roku se rozběhnou projekty dalších organizací, kterým Nadace ČS udělila grant na podporu vzdělávání ukrajinských dětí a jejich snazší adaptaci v České republice. Vedle kurzů češtiny je čekají zájmové kroužky nebo prožitkové divadlo. Know-how pro práci s cizojazyčnými dětmi, které se navíc vyrovnávají s traumatem války, získají také učitelé a jejich asistenti.  

„Při hodnocení předkládaných projektů jsme kladli důraz na zkušenosti, metodiku i na množství dětí i jejich učitelů, kteří se do programů zapojí. Díky různému zaměření jednotlivých organizací se nám podaří pokrýt oblast duševního zdraví, jazykových kompetencí a dalších rozvojových aktivit v kolektivu vrstevníků, které pomohou s přirozenou integrací ukrajinských dětí,“ uvádí projektový manažer NČS zodpovědný za oblast pomoci ukrajinským dětem Jakub Mareš.   

Které organizace a projekty nově získaly naši podporu?

Začni učit!

Tým ze Začni učit! pomáhá ukrajinským učitelkám zvládnout nástup do českých škol. Podporuje jejich profesní rozvoj, jazykové dovednosti, ale i pocit začlenění. Na rozcestníku www.zacniucitvcesku.cz nabízí informace, jak na nostrifikaci ukrajinského diplomu, kde hledat potřebné kurzy nebo pracovní nabídky. Ve spolupráci s Člověkem v tísni vznikly konverzační kurzy češtiny pro asistenty pedagoga. Jsou zaměřené na slovní zásobu důležitou pro pedagogickou práci a na situace, které mohou ve škole nastat.

S.T.O.P.

Děti ukrajinských uprchlíků se na Ostravsku mohou přihlásit do vzdělávacích a volnočasových kroužků pořádaných organizací S.T.O.P. Intenzivní výuka češtiny pro děti od 6 let je doplněna o nabídku volnočasových činností, kde se děti učí jazyk spontánně. Žák, který dosáhne potřebné znalosti češtiny, může využít doučování i z dalších předmětů. Program počítá se zapojením ukrajinských a českých dětí do společných aktivit i na pobytových nebo příměstských táborech.

ČOSIV

ČOSIV připravil speciální školení zaměřené na práci s traumatizovanými dětmi. Díky metodě STRONG a e-learningovým kurzům se lidé pracující s dětmi ve školách i v neformálním prostředí naučí způsoby, které dětem a mladistvým pomohou překonat psychicky náročné období a snadněji je zapojí do života v nové zemi, škole a komunitě. Díky těmto kompetencím mohou vyškolení pedagogové nahradit nedostatek psychologů a psychoterapeutů.

Fórum pro prožitkové vzdělávání

Podpůrný systém pro pedagogy založený na technikách prožitkové pedagogiky nabídne Fórum pro prožitkové vzdělávání. Program je vytvořen tak, aby efektivně integroval ukrajinské dětí do jejich žákovských kolektivů. Práce s dětmi je založena na interaktivních edukativních představeních pro různé modelové situace realizovaných přímo ve třídách. Učitelé získají také možnost účastnit se seminářů zaměřených zejména na vedení třídnických hodin na téma integrace ukrajinských dětí.

Kalyna - Komunitní uprchlické centrum

Ucelenou komunitní práci s dětmi z Ukrajiny v Pardubicích nabízí uprchlické centrum Kalyna. Kromě doučování se zaměří také na sportovní i umělecké kroužky nebo na podpůrnou psychologicko-terapeutickou pomoc. Aktivity budou probíhat v úzké spolupráci se školami, školními družinami i konkrétními učiteli. Vedle toho bude komunitní centrum nabízet také službu hlídání dětí. 

MAS Horní Pomoraví

Integraci ukrajinských rodin jako příležitost pro rozvoj regionu Zábřežska a Šumperska si vzala za cíl MAS Horní Pomoraví. Nabídne přímou terénní práci – výuku češtiny, zapojení do integrační skupiny nebo volnočasové aktivity pro děti ve věku od 3 do 15 let – i podporu rodičům. Propojením činností jednotlivých aktérů v regionu vznikne spolupracující síť pro lepší integraci cizinců.

Yourchance

Projekt Vítej v Česku od organizace Yourchance je určen teenagerům, kteří v Česku z různých důvodů nenastoupili na odborné nebo střední školy. Vzdělávací moduly jsou zaměřené na jejich seberozvoj a kompetence nutné k úspěšné integraci do české společnosti – mladí budou procvičovat konverzaci v češtině, zdokonalí své znalosti českých reálií a dozvědí se o tom, jak uspět na trhu práce nebo co udělat pro start vlastního podnikání.  

Cyril Mooney Education

Projektem Naproti dětem z Ukrajiny chce Cyrli Mooney Education podpořit integraci ukrajinských dětí do 15 let a ukázat pedagogům a sociálním pracovníkům cestu, jak zabezpečit správnou inkluzi cizojazyčných žáků. Projekt stojí na spolupráci škol s nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež, kdy se do společných činností zapojují ukrajinské i české děti.