Učitelé & ředitelé Nadace ČS

Program Začít spolu otevírá s naší podporou 11 metodických center

Program Začít spolu otevírá s naší podporou 11 metodických center
Centra nabídnou aktivity pro učitele i veřejnost.

Profesní rozvoj učitelů, sdílení zkušeností a společné učení -  to se bude dít v 11 nově otevřených metodických centrech programu Začít spolu, která vznikla s podporou Nadace České spořitelny. Cílem metodických center je také přiblížit program rodičům, dětem a široké veřejnosti.

"Většina center vznikla ve školách, kde je kvalita programu Začít spolu vysoká a zpravidla tam působí vyučující, kteří jsou zároveň našimi lektory a mentory. Projektem chceme navázat na dobrou praxi, tzv. tréninkových center i zkušeností a sociálního kapitálu, který jsme v průběhu minulých let získali. Postupně chceme rozšiřovat síť center, která budou pečovat jak o mateřské, tak i základní školy v jednotlivých krajích,“ uvedla Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step, o.p.s., která je držitelem práv na šíření programu Začít spolu.

Centra budou v průběhu školního roku zvát pedagogy a veřejnost na různé vzdělávací akce, nabídnou prostor pro sdílení dobré pedagogické praxe, otevřou dveře do výuky tříd s programem Začít spolu a přinesou diskuze pro rodiče a veřejnost nad aktuálními tématy z oblasti vzdělávání.

"Z otevření metodických center máme velkou radost a věříme, že přispějí k šíření programu Začít spolu mezi učitele v dalších mateřských a základních školách," řekla manažerka vzdělávacího programu Nadace České spořitelny Klára Rundová a dodala: "Výukový program Začít spolu má dle našeho názoru velký potenciál proměnit české školy na místa, kde děti kromě znalostí získají i důležité dovednosti potřebné pro život v 21. století. Velmi nás těší, že k této proměně může Nadace České spořitelny svou podporou přispět.“

Vzdělávací program Začít spolu  je v České republice realizován v základních školách od roku 1996. Jde o vzdělávací program zdůrazňující přístup k dítěti, partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. V současné době tento program nabízí více než 250 škol po celé České republice.

Seznam škol s nově otevřenými metodickými centry Začít spolu:

 • MŠ Trutnov, Královéhradecký kraj
 • MŠ Lodička, Šestajovice, Středočeský kraj
 • MŠ Čeladenská beruška, Čeladná, Moravskoslezský kraj
 • MŠ Olomouc, Žižkovo nám. 3, Olomoucký kraj
 • MŠ a ZŠ Sluníčko, Turnov, Liberecký kraj
 • ZŠ Vejrostova, Brno, Jihomoravský kraj
 • ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Královéhradecký kraj
 • ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12,  Hl. m. Praha
 • MŠ + ZŠ Chomutov,  Ústecký kraj
 • ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem,  Středočeský kraj
 • 1. ZŠ Západní, Plzeň, Plzeňský kraj