Nadace

Přihlaste se o grant na podporu dětí z Ukrajiny a jejich učitelů

Přihlaste se o grant na podporu dětí z Ukrajiny a jejich učitelů
Na integraci ukrajinských školáků vydáme až 40 milionů korun.

Po pandemii covidu-19 stojí před naším školstvím další velká zkouška související s migrační vlnou z Ukrajiny. Od vypuknutí válečného konfliktu věnovala Nadace ČS 40 milionů korun na okamžitou humanitární pomoc a podporu organizací, které se starají o integraci ukrajinských dětí do českých škol. Dalších až 40 milionů chceme vydat na projekty, které zajistí úspěšnou integraci ukrajinských dětí do českých školek a škol a poskytnou podporu také učitelům. Přihlaste se do naší grantové výzvy! 

"Dvě specifické oblasti, na které se financování z tohoto speciálního fondu zaměřuje, jsou především podpora českých a ukrajinských učitelů a dalších pracovníků ve školách a dále podpora zapojení ukrajinských dětí do mimoškolních aktivit. Rádi prodiskutujeme také další záměry, jak integraci ukrajinských dětí podpořit," doplňuje předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny Dana Petrova.  

Formulář přihlášky projektu

Granty se budou udělovat na dobu jednoho roku a jejich minimální výše je 3 miliony korun. Nejvýš může jeden žadatel získat příspěvek 10 milionů korun. Přihlašované projekty by měly sledovat následující cíle: 

  • posílení odborných kapacit českých škol, aby úspěšně zvládly zapojení ukrajinských dětí, 

  • podpora zapojení ukrajinských i českých dětí do společných aktivit (akce pořádané školou, volnočasové aktivity mimo školu),  

  • rozvoj příležitostí pro systémové změny v oblasti rovných šancí ve vzdělávání ve vztahu k příchodu ukrajinských dětí do Česka,  

  • rozvoj příležitostí pro inovace ve vzdělávání zvyšujících připravenost k řešení budoucích krizí a výzev. 

Peníze z grantu nelze využít u projektů, které mohou získat podporu z veřejných dotačních programů. Hodnotící komise bude brát ohled na šíři podpory tak, aby se soustředila na školy, třídy a obce s největším počtem uprchlíků. Podpořené projekty by měly zahrnout desítky škol a stovky žáků.  

Jak o podporu žádat? Nejprve je třeba do 31. července vyplnit stručný projektový záměr prostřednictvím online formuláře. Vybraní žadatelé budou pozváni na online setkání k diskuzi nad konceptem a následně vyzváni k dopracování konečné žádosti včetně položkového rozpočtu. Podpořené aktivity by se měly začít realizovat ještě do konce tohoto roku. 

Dotazy k projektovým záměrům směřujete na Jakuba Mareše na e-mail jakub.mares@nadacecs.cz.