Nadace Nadace ČS

Posíláme půl milionu na přímou pomoc seniorům

Posíláme půl milionu na přímou pomoc seniorům
Mezi seniory žije velké procento osaměle, často bez blízké rodiny, která by jim pomáhala. Současná bezpečnostní opatření je pak vykázala do naprosté izolace a potřebují tak teď více než kdy jindy pomoc a podporu. Tu jim poskytuje organizace Život 90, která zřídila krizové koordinační centrum poskytující služby seniorům – pomoc v tísňové situaci, psychologické poradenství, pomoc s nákupy, nebo poskytování praktických informací.

Nadace teď Život 90 v jeho aktivní pomoci seniorům podpořila částkou 500 tisíc korun z Fondu rychlé reakce, který jsme zřídili.

Byť se Nadace soustředí primárně na oblast školství a vzdělávání, tak si nastalá situace žádá okamžitou reakci a pomoc těm aktuálně nejohroženějším skupinám - seniorům,” říká Jakub Mareš z Nadace České spořitelny a dodává: “Vážíme si nasazení, profesionality a energie, s níž se Život 90 k novým výzvám staví.”

Příspěvek bude využit na posílení kapacit tísňových linek a Tísňové péče a online poradenství. Služby mohou využít jak samotní senioři, tak jejich příbuzní, kteří mají obavu o své blízké. Centrum pomoci je primárně určeno seniorům v Praze, nicméně jeho pracovníci jsou v koordinaci s dalšími regionálními partnery a jsou schopni klienty nasměrovat na pomáhající organizace přímo v místě jejich bydliště. Více informací naleznete zde. Na koordinační centrum pomoci seniorům můžete přispět také v rámci výzvy na portálu darujme.cz.