Rovné šance Michal Prokeš

Pomohli jsme ohroženým dětem zpátky do školních lavic

Pomohli jsme ohroženým dětem zpátky do školních lavic
21 neziskovek, 9 krajů, 127 dětí.

Ve sbírce Kuře s aktovkou, kterou vyhlásila NROS a kterou podpořila naše Nadace, se vybralo celkem 635 tisíc korun. Skrze 21 neziskových organizací z devíti krajů České republiky bylo podpořeno 127 dětí s nelehkými osudy v návratu do školních lavic.

“Koronakrize, zavřené školy, ztráta zaměstnání rodiče nebo pečující osoby, zdravotní hendikep, nebo dlouhodobé rodinné problémy - to vše nejvíce dopadá právě na děti. Do toho všeho je tu začátek nového školního roku, což byl taky hlavní důvod, proč jsme se rozhodli podpořit sbírku Kuře s aktovkou,” říká programová manažerka Nadace České spořitelny Kateřina Šaldová a doplňuje: “Příběhy dětí, kterým jsme se rozhodli pomoci, nebylo snadné číst. Stejnou startovní čáru do života pro všechny děti nezajistíme, věříme ale, že rozdíly mezi životními podmínkami dětí by měly částečně vyrovnávat právě školy.” 

“Děkujeme Nadaci České spořitelny i všem dárcům, že se zapojili do této mimořádné akce, díky níž pomůžeme dětem napříč naší zemí,” říká Taťáňa Plecháčková, ředitelka NROS a dodává: “Životní situace těchto dětí a jejich rodin je velmi tíživá, pro mnohé z nás nepředstavitelná. Naše společná podpora jim ulehčí návrat do školních lavic, zajistí pomůcky, kroužky i doučování. Věřím, že každá koruna investovaná do vzdělání dětí se nám v budoucnu vrátí.”

Kam směřovala pomoc? Přinášíme několik příběhů dětí, kterým se díky sbírce bude snáze vracet do školy:

Natálka (11 let)

Natálka žije se svou maminkou. Před časem jim vyhořel byt, přišly tak o většinu vybavení a osobních věcí a momentálně bydlí u známých. Tím, že maminka Natálky musí zajistit likvidaci škod a nákup alespoň nejnutnějšího vybavení do bytu, nemá Kristýnka ani školní aktovku, dostatečný počet sešitů a dalších pomůcek. Natálka je už po řadu let terčem šikany ze strany spolužáků kvůli svému staršímu oblečení nebo pomůckám, které do školy nosí. Hrozilo, že se situace ještě zhorší, proto jí bude z prostředků sbírky zakoupeno nové školní vybavení. Snad tato malá pomoc alespoň částečně pomůže Natálce vrátit ztracené sebevědomí.

Martin (8 let)

Martin půjde do 3. třídy. Jeho maminka je v domácnosti, otec přišel vlivem koronakrize o práci a občas pracuje brigádně. Martin má problémy se správnou výslovností, zadrhává v řeči, nezvládá čtení a často se proto stává terčem posměchu a šikany. Díky podpoře ze sbírky mu bude poskytnuta pomoc se čtením a mluvením, což mu snad pomůže snáze se začlenit do kolektivu. 

Klárka (9 let)

Klárčin otec je samoživitel. Poté, co rodinu opustila matka, se sám stará o svých pět dcer. Rodina zprvu žila na ubytovně, nyní je v pronajatém bytě. Otec má krátkodobá zaměstnání, finanční situace rodiny je kritická. I když se o své dcery stará jak nejlépe dovede a snaží se je podporovat v rozvoji a vzdělávání, tak děvčata  potřebují podpořit ve výuce. Z prostředků sbírky bude Klárce zajištěno doučování a základní pomůcky do školy.

Sára (11 let)

Sára momentálně žije s matkou a  mladšími sestrami. Celá rodina byla v minulosti vystavena domácímu násilí ze strany matčina partnera. Museli se proto odstěhovat a Sára změnit školu. V důsledku prožitých traumat se Sára potýká s psychosomatickými obtížemi, kvůli nimž  je pro ni těžké zapadnout do kolektivu. Jejím velkým koníčkem je tenis, který si ale její maminka, samoživitelka se zdravotními potížemi, nemůže dovolit. Z prostředků sbírky budou Sáře uhrazeny lekce tenisu, v němž má - podle slov trenéra - velké šance uspět a získat tak zpátky sebevědomí. 

Lucka (7 let)

Lucka loni nastoupila do první třídy, ve škole ale strávila jen pár měsíců. Nevyzvedla si ani své první vysvědčení. Rodina se v té době totiž vyrovnávala s tragickou smrtí Lucčina staršího bratra a následně s pokusem o sebevraždu Lucčiny starší sestry. Otec s rodinou nežije. V minulosti byl totiž vyšetřován pro podezření ze sexuálního zneužívání svých dětí a opakovaně vystavoval svou rodinu domácímu násilí. Lucčina maminka trpí psychickými problémy, a tak Lucka nemá nikoho, kdo by se jí plně věnoval. Z prostředků sbírky bude uhrazeno doučování, učebnice a základní školní pomůcky.

Anička (10 let)

Anička žije se svým otcem a starším bratrem. Otec má diagnostikovanou schizofrenii. O děti se sice stará, ale na důslednou výchovu a pozornost pro děti mu nezbývá energie. Matka se o děti nezajímá, je třeba po ní vymáhat výživné. Rodina žije z invalidního důchodu otce a sociálních dávek. Anička nemá žádné kamarádky, ve škole je spíše odstrkovaná a šikanovaná. Momentálně jí hrozí propadnutí ze tří předmětů. Z prostředků sbírky bude uhrazeno intenzivní doučování a základní školní pomůcky.

Radim (11 let)

Radim je z romské rodiny. Jeho maminka je negramotná, otec nevidomý. Doma se mluví pouze romsky. Radim tak má ve škole velké problémy s českým jazykem - má malou slovní zásobu, nerozumí, špatně se vyjadřuje a tím je hendikepován i v ostatních předmětech. Podpora ze sbírky umožní Radimovi posílit znalost českého jazyka tak, aby lépe porozuměl, rozšířil si slovní zásobu, aby lépe pochopil výuku a zadávané úkoly. 

Petr (12 let)

Petr žije střídavě se svou matkou a babičkou. Jeho matka se několikrát léčila s drogovou závislostí. Petr se proto celý život musel často stěhovat, měnit školy, zažil i pobyt v azylovém domě. Petr je velmi milý ale zároveň má problémy v kolektivu. Trpí výrazným ADHD. Kvůli tomu bývá obětí šikany. Přesto se velmi snaží získávat nové kamarády a mít dobré známky. Bude mu poskytnuto pravidelné doučování, učebnice a další studijní materiály.