Rovné šance Hospodářské noviny

Pomáháme vytvářet vzdělávání, které lidé potřebují

Pomáháme vytvářet vzdělávání, které lidé potřebují
Kateřina Šaldová pro Hospodářské noviny.

Pandemie nemoci covid-19 přinesla českým školám zcela novou situaci. Nejen celé vzdělávací infrastruktuře, ale také pedagogickým pracovníkům a především žákům a studentům. Náhle se ocitli izolovaní od kolektivu, odkázáni na distanční výuku a mnohdy bez potřebného vybavení.

V reakci na vzniklou situaci spustila Nadace České spořitelny dva fondy, z nichž doposud rozdělila více než 21 milionů korun mezi celkem 28 subjektů napříč Českem. Většina prostředků směřuje na vzdělávání a přímou podporu dětí.

"Naše pomoc míří formou on-line, materiální a vzdělávací podpory téměř k 10 tisícům dětí," vysvětluje programová manažerka nadace Kateřina Šaldová.

Vzdělávání pedagogů i sociální práce

"Během jarní vlny pandemie jsme se soustředili mimo jiné na podporu kolegiálního vzdělávání učitelů − sdílení určitého ,best of' pro distanční vzdělávání. V rámci projektu Česko.Digital vznikly webináře pro učitele, v rámci projektu Začít spolu zase manuál, jak efektivně učit na dálku, nejen z hlediska digitální gramotnosti," popisuje Šaldová.

Přestože u některých předmětů distanční výuka nahrazuje sezení v lavici velmi dobře, je nutné věnovat se dětem také individuálně a poskytovat jim interakci. Proto vznikla síť doučujících, o jejíž rozjezd se starají organizace jako Amalthea, Člověk v tísni, Diakonie Českobratrské církve evangelické či Česká asociace streetwork. Doučující jsou podle potřeb párováni s dětmi, a ty tak získávají desítky hodin doučování.

Zásadní je také dostupnost krizové intervence pro děti, u kterých se sociální izolace v době karantény projevila jako nadměrná psychická zátěž. Ať už z důvodu omezení běžných kontaktů, nebo i domácího násilí. To potvrzuje nárůst počtu kontaktů na krizových linkách − například u Dětského krizového centra o 40 procent oproti dlouhodobému průměru, u organizace Rosa pak vzrostly konzultace o plných 30 procent.

Proto Nadace ČS podpořila také navýšení kapacity krizových linek a sociální práci v rodinách, která pomáhá lépe čelit psychickým dopadům krizové situace. Pro profesionály z řad pedagogů, pediatrů, terapeutů a dalších pak vznikl školicí modul pro on-line krizovou intervenci. Právě problematika propojení školství a sociálního systému pálí Česko dlouhodobě, proto v této oblasti nadace spolupracuje například s organizací Centrum Locika, pomáhající dětem ohroženým domácím násilím.

"Díky podpoře nadace jsme spustili poradenskou linku pro učitele. Na ni se mohou obrátit, potřebují-li pomoc s řešením situací domácího násilí v rodinách svých žáků. Pro řadu dětí s potížemi tohoto rázu je škola místem bezpečí a odpočinku. Jakmile je zavřená, přicházejí o útočiště. Proto jsme také spustili web www.detstvibeznasili.cz, kde najdou děti i učitelé třeba praktické informace, jak si pomoci od úzkosti nebo strachu," přibližuje ředitelka Lociky Petra Wünschová.

Celý článek naleznete zde