Ostatní Aktuálně.cz

Podceňované české dívky

Podceňované české dívky
Talent se čeká u chlapců, holky ho nerozvíjí a skrývají.

Mezi nadanými žáky základních a středních škol ve statistice ministerstva školství z roku 2019 najdeme čtyřikrát více chlapců než dívek. Na vině je i přetrvávající předpojatost společnosti, učitelů i rodin. Co je u děvčete bráno jako drzost, u chlapce považujeme za zdravý individualismus a schopnost si uhájit své. Talent očekáváme spíše u kluků, ti jsou pak sebevědomější a průraznější.

"V typologii nadaných, kterou používáme, je i 'utajené nadání'. Často se týká právě dívek," říká učitelka matematiky a fyziky ze základní školy Karla Čapka v Praze Alena Vávrová. Ve své škole kromě toho koordinuje práci s nadanými žáky. A sama takovou nadanou žačkou byla. Podle ní rodina, učitelé a společnost stále ještě od dívek neočekávají, že budou "ty talentované". Děvčata tento pohled od okolí přejímají, svůj potenciál pak nevidí, nerozvíjejí nebo dokonce vědomě skrývají. "Projevit své nadání vyžaduje odvahu," říká učitelka.

Zejména rodiče s nižším a průměrným vzděláním intelektové vlohy dívek a projevy s nimi spojené nevítají nebo si jich nevšimnou. Z obavy, že jim jejich jinakost může narušit vztahy, na kterých jim záleží nebo na kterých jsou závislé, dívky pak své nadání tají. Někdy i samy před sebou.

Zda je tato jejich větší potřeba vyhovět ostatním daná čistě společensky a kulturně, zda je to evoluční adaptace nebo zda toto chování ovlivňují i některé hormony, není zatím jasné, a je každopádně těžké tyto vlivy od sebe oddělit, změřit a prokázat.

V mnoha případech ale přizpůsobení nezůstává bez následků. "Okolí může mít pocit, že se nic špatného neděje. Ty dívky mají dobré známky, třeba i kamarádky, ale nejsou samy sebou, je v nich tenze, přetvářka. Následky takového sebepotlačení se pak ukazují v dospělosti, často kolem dvaceti let. A ty ženy se s tím pak i dlouhé roky vyrovnávají," říká terapeutka nadaných dětí i dospělých a autorka knih Nadané dítě a Život s vysokou inteligencí Monika Stehlíková.

Celý článek si můžete přečíst zde