Rozhovory Nadace ČS

Petra Wünschová: Děti mohou být významnými nositeli změn ve společnosti i přímo v rodinách

Petra Wünschová: Děti mohou být významnými nositeli změn ve společnosti i přímo v rodinách
Rozhovor s ředitelkou Centra LOCIKA, které Nadace v loňském roce podpořila.

Centrum LOCIKA pomáhá dětem ohroženým domácím násilím. S podporou naší Nadace vytvořila LOCIKA v loňském roce web Dětství bez násilí. Jakým způsobem zasáhla do práce pandemie a jak vzrostlo domácí násilí? Přečtěte si s v rozhovoru se zakladatelkou a ředitelkou Centra LOCIKA Petrou Wünschovou.

Vzrostlo, podle vašich zkušeností, v době pandemie domácí násilí páchané na dětech?

V době pandemie jsme pozorovali dvojí nárůst domácího násilí. V rodinách, kde se násilí vyskytovalo už před pandemií, nabývalo na intenzitě, eskalovalo. I děti samotné se na nás častěji obracely s žádostí o pomoc, což jsme předtím v takové míře nezažívali. Zároveň se násilí začalo vyskytovat i v rodinách, kde před pandemií nepředstavovalo problém. Povzbudivým zjištěním bylo, že se na nás obraceli více rodiče, sami překvapení tím, co se u nich doma děje, a chtěli situaci řešit. Oficiální statistiky hovoří zhruba o 40% nárůstu domácího násilí v celoevropském kontextu.

Museli jste nějakým způsobem inovovat své služby směřující k ohroženým dětem?

Ano, spustili jsme chat pro děti. Ten se ukázal jako nejefektivnější, nejrychlejší a pro děti nejlépe přístupný způsob, jak si mohou říct o pomoc a konkrétní problém projednávat přímo s psychologem. Podnikli jsme ale i řadu dalších inovativních kroků. Například ve spolupráci s ministerstvem vnitra a Krajským ředitelstvím Policie ČR jsme vytvořili leták, který děti dostávají při vykázání násilného rodiče. Leták informuje děti o tom, co vykázání znamená a co se v jejich rodině děje. Také se nám velmi rychle povedlo zprovoznit web detstvibeznasili.cz, kde jsme kromě kontaktů a nabídky pomoci pravidelně zveřejňovali celou řadu praktických, intenzivně sdílených a odbornou veřejností oceňovaných informačních materiálů, jak v této náročné době pomoci sobě i svým dětem.

Kdo pro vaši práci znamenal významnou podporu?

Vše, co jsem zmínila výše, se nám podařilo jen díky rychlé a zcela zásadní podpoře Nadace České spořitelny. Za to nesmírně děkujeme a cítíme velkou vděčnost. Určitě je pro mě ještě důležité na tomto místě poděkovat našemu týmu. Pro nás všechny byla tato situace výjimečná. Museli jsme nejen velmi rychle změnit řadu postupů a zavést nové služby v činnosti Centra, stres a další potíže, dané pandemií, ale doléhaly samozřejmě také přímo na nás. Tedy i lidé, sami zasaženi pandemií, museli pomáhat ostatním. Opravdu si velice vážím nasazení a profesionality „locičího“ týmu, který to fakt dobře zvládl. Troufnu si teď s nějakým odstupem říct, že se nám v LOCICE ocice díky pomoci Nadace České spořitelny, ale i dalších nenahraditelných partnerů, jako jsou například Lego nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí či Úřad vlády ČR, podařilo na situaci dobře a efektivně reagovat.

Přinesla pandemie ve vaší práci nějaký posun?

Pandemie jako každá jiná krize má tu vlastnost, že ukazuje některé věci, které nefungují dobře, v plné nahotě. I pro nás to bylo období plné nových zkušeností. Museli jsme reagovat na zhoršující se psychický stav našich malých klientů, protože jsme se daleko častěji než v běžné praxi potýkali se skutečností, že děti projevovaly závažné psychické potíže, pokoušely se o sebevraždy, sebepoškozovaly se, projevovaly se u nich silné deprese, úzkosti a další symptomy. Daleko výrazněji se ukázaly nefunkčnosti systému sociálně právní ochrany dětí v České republice, mezery v multioborové spolupráci i v nabídce samotné pomoci. Věřím tomu, že se nám teď podaří tyto impulsy dobře zpracovat do nějakých systémových kroků, abychom z krize vyšli úhrnem posíleni a dokázali jsme systém pomoci dětským obětem trestných činů a závažného násilí v rodině posílit a zlepšit.

 Co ještě znamenala pro vaši práci pandemie?

Nejenže jsme úplně nad plán spustili chat, ale daří se do praxe zavádět i signál pro oběti násilí v rodinách. Informaci o tomto mezinárodním signálu sdílelo z našich facebookových stránek za víkend přes 15 000 lidí. Vyplývá z toho, že toto téma platí jako důležité i pro společnost a že je společnost připravena situaci obětí domácího násilí, obzvláště dětí, měnit.

 Pandemie mnoho věcí ztížila. Je však podle vás něco, v čem nám takříkajíc otevřela oči?

Ano, paradoxně díky ní jsem si uvědomila, že děti mohou být velkým nositelem změn nejen v rodinách, ale proměn celospolečenských. Měla jsem tu čest být přítomna u mnoha případů, kde právě děti byly těmi, kdo začal situaci v rodině aktivně měnit. Buď nám napsaly, nebo přišly do LOCIKY, nebo dokonce samy požádaly o vykázání násilné osoby z domácnosti. Je opravdu dojemné u těchto příběhů být, zároveň mě to naplnilo velkou nadějí, že možnost změnit naši společnost existuje, a že spočívá v našich dětech.

Kdybyste si mohla za děti ohrožené domácím násilím něco přát, co by to bylo?

Z celého srdce bych si přála, aby Česká republika přestala být v evropském kontextu takovou raritou. Aby, stejně jako pro ostatní evropské děti, bylo i pro ty české zcela normální prožívat dětství bez násilí. Aby to představovalo jejich právo, které nebude nikoho uvádět v úžas, ale stane se normální, běžnou věcí.

Petra Wünschová založila na základě svých dlouholetých zkušeností dětského terapeuta a arteterapeuta, specializovaného na téma domácího násilí. Během dvaceti let praxe přímo pracovala s více jak tisícovkou dětí z rodin zasažených domácím násilím, dalších 800 případů intervidovala a odborně řídila.

/foto: Centrum LOCIKA/