Archiv

Online konference - Škola - místo bezpečí

Online konference - Škola - místo bezpečí

Srdečně zveme na online konferenci, která se koná s podporou naší Nadace.

Škola je místem, kde dítě tráví velkou část dne a kde si mnohdy v kontaktu s učiteli i vrstevníky poprvé uvědomí, že zažívat doma násilí není v pořádku. Pedagogičtí pracovníci, kteří přicházejí s dětmi do kontaktu, jsou i osobami, na které se mohou děti obrátit v situacích, kdy hledají někoho, komu by se mohly svěřit.

V současné době neexistuje jednotný materiál, který by vás informoval o vlivu traumatu na vývoj a chování dítěte ani o vhodných intervencích, jak s touto problematikou ve školním prostředí pracovat.

On-line konference s živými vstupy "Škola - místo bezpečí" představí produkty Centra LOCIKA, které byly speciálně vytvořeny za účelem poskytnout vám základní informace, jak dítě ohrožené násilím ve třídě rozpoznat, jak postupovat při jeho ochraně a zároveň, jak pracovat s tématem agrese a prevence násilí ve školní třídě.

Přihlašujte se pod tímto odkazem