Nadace Nadace ČS

Ondřej Zapletal: Uplynulý rok byl nečekanou výzvou, ale otevřel nové příležitosti

Ondřej Zapletal: Uplynulý rok byl nečekanou výzvou, ale otevřel nové příležitosti
Ohlédnutí Ondřeje Zapletala, ředitele Nadace České spořitelny, za rokem 2020

Rok 2020 celou společnost postavil před výzvu, kterou nečekala, způsobil rány, které se budou ještě dlouho hojit, ale také otevřel nové příležitosti. Každopádně svět po covidu už nebude stejný. V oblasti vzdělávání na pandemii nejvíc doplatily děti z ekonomicky a sociálně problémového prostředí, které byly ohroženy už před krizí. Zhruba 10 000 dětí zůstalo úplně odstřiženo od výuky a většiny dalších se distanční výuka dotkla spíš negativně. Zároveň se ale klíčový problém rozevírajících se nůžek v kvalitě vzdělávání na českých školách obnažil a roste ochota ho řešit. Vzdělávání začíná být vnímáno jako společenská priorita jak u veřejnosti, tak na politické scéně, a roste shoda na tom, co je potřeba dělat. 

Mám radost, že jsme byli schopni přispět ke zmírnění situace rychlou podporou stávajícím partnerům i vytvořením krizového fondu na podporu ohrožených dětí a distanční výuky na školách, kam jsme vložili 25 milionů korun. I díky krizovému fondu zafungovalo skvěle například Česko.digital, které vyrostlo v největší evropskou komunitu civic tech dobrovolníků a je často označováno jako jedna z nejlepších občanských iniciativ v Česku v době covidu, Člověk v tísni mohl rozvinout rozsáhlé doučovací aktivity a nadační fond Eduzměna reagovat na pandemii na Kutnohorsku.

Vedle toho jsme otevřeli, iniciovali nebo podpořili mezisektorová partnerství jako například projekt SPIN s Pedagogickou fakultou UK zvyšující podíl reflektované praxe studentů na školách nebo Partnerství 2030+ s ambicí přispívat k uvádění do praxe (na papíře kvalitní) vzdělávací strategie 2030. Také jsme spoluzaložili Platformu pro včasnou péči.

Díky naší podoře a zapojení informační portál Chytré Česko pohotově reagoval a přinášel články o nejlepších příkladech vzdělávání v kontextu pandemie. Na podzim se Chytré Česko přerodilo v plánovaný solutions journalism portál, který ukazuje nejen problémy, ale pomáhá hledat řešení a píše o nich praktickým způsobem, aby se dala replikovat. Z Učitelské platformy se stal tolik potřebný silný hlas mluvící za progresivní učitele.

V letošním roce se vedle pokračování v tom, co jsme začali v minulých letech, těším zejména na rozvíjení našeho programu v oblastí rovných šancí tak, aby vzdělávací výsledky dětí méně záležely na tom, do jaké rodiny, ekonomických podmínek nebo kraje se narodí. A těším se, že letos strávím víc času v terénu a na českých školách - třeba na Kutnohorsku nebo Mostecku. Mám obrovskou radost, že jsme součástí skvělé společnosti motivovaných a zapálených lidí usilujících o to, aby se všechny děti na českých školách mohly učit naplno, zdravě a s radostí.