Rozhovory

Ondřej Neumajer: Je třeba posilovat digitální kompetence učitelů

Ondřej Neumajer: Je třeba posilovat digitální kompetence učitelů
Přečtěte si rozhovor s laureátem Ceny Nadace České spořitelny 2022.

Vzdělávání v blízké budoucnosti významně ovlivní virtuální a rozšířená realita a umělá inteligence, upozorňuje Ondřej Neumajer z Národního pedagogického institutu. Právě za svou dlouholetou propagaci digitálních technologií ve výuce letos získal Cenu Nadace České spořitelny. „Pandemie ukázala, že jsou digitální technologie pro učení nezbytné, zároveň nám ale dala pocítit jejich limity. Ty se budou s technologickým vývojem proměňovat, ale žádný z těchto digitálních trendů učitele nenahradí. Dobrý učitel bude mít díky jejich využití větší dopad na žáka, nežli učitel bez nich,“ míní Neumajer.

Co pro vás ocenění od NČS znamená?

Všichni chceme pro děti to nejlepší, ale přesto vzniká mnoho problémů tím, že si mezi sebou málo povídáme a někdy si dobře nerozumíme. Pokud si NČS vybrala k ocenění mne, chápu to tak, že v tomto propojování spatřuje také význam. Na činnosti NČS nejvíce oceňuji skutečnost, že dlouhodobě drží jako svoji prioritu oblast vzdělávání, nezaměřuje se na nějaké dílčí téma, ale má vysokou ambici – podporuje systémovou změnu. Tím se liší od většiny nadací, které zpravidla podporují konkrétní oblast, třeba kritické čtení, duševní zdraví či finanční gramotnost. NČS navíc od obdarovaných vyžaduje výzkumné důkazy jejich dopadu, čímž nutí neziskové organizace významně a dlouhodobě přemýšlet o svých aktivitách a zlepšovat své působení.

Na čem je podle vás v našem vzdělávání potřeba nejvíc zapracovat?

V současné proměňující se společnosti, kde digitalizace, robotizace, stárnutí populace, migrace a další vlivy způsobují sociální pnutí, nemáme problémů ve vzdělávání zrovna málo. Pokud bych měl zmínit pouze jeden, tak změnu paradigmatu učitelského povolání. Všechno ukazuje na to, že dobří učitelé jsou ve vzdělávacím systému ten nejdůležitější faktor, jejich kvalita nejvíce určuje úroveň vzdělání žáků. Potřebujeme překonat převládající vnímání učitelské profese, která v minulosti spočívala především v záměru předat dětem vědomosti, a povolání chápat jako mnohem obtížnější pomoc každému dítěti s jeho osobním a osobnostním rozvojem, tedy využít potenciál každého dítěte na maximum. To je podle mne zásadně jiné očekávání, než to, s jakým dříve většina zájemců o učitelství do profese vstupovala.

V některých případech musí tuto činnost učitel dělat bez pomoci rodiny dítěte, protože stále více dětí bohužel podnětné prostředí, tam, kde vyrůstá, nemá. Pokud nenachází v rodičích podporujícího a chápajícího partnera, může to být pro mnohé učitele značně frustrující. Ale právě v takových případech je učitel často jediným člověkem, který může osud dítěte zvrátit.

 

Využívají školy potenciál digitálních technologií ve výuce v dostatečné míře?

Svět se nemění lineárně, ale spíše ve skocích. Takovým skokem byla pandemie covid-19. Ta sice ukázala, že bez digitálních technologií by nebyla výuka vůbec žádná, zároveň ale všem připomněla, že je to učitel, který dělá výuku kvalitní, nikoli samotné technologie. Distanční výuka obnažila, co dříve zůstávalo skryto za zdmi škol. Doufám, že se tím modernizační a demokratizační procesy ve školách urychlí. Vidět je to na příkladu značného objemu učiva, které je nyní pro rodiče mnohem viditelnější, protože to mohli spatřovat v přímém přenosu při sledování online výuky.

Pandemie ukázala, že jsou digitální technologie pro učení nezbytné, zároveň nám ale dala pocítit jejich limity. Ty se budou s technologickým vývojem proměňovat, vzdělávání významně zasáhne virtuální a rozšířená realita či umělá inteligence. Žádný z těchto digitálních trendů učitele nenahradí, ale dobrý učitel bude mít jejich využitím větší dopad na žáka, nežli učitel bez nich. Proto musíme neustále pracovat na zlepšování digitálních kompetencí učitelů. V roce 2021 jsme v rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání emancipovali informatiku, posílit digitální kompetence učitelů pro výuku všech ostatních předmětů nás ještě čeká.

Odnášíte si ocenění za rok 2022, co vám udělalo v rámci vaší profesní cesty v minulém roce největší radost?

Pracuji v Národním pedagogickém institutu ČR a v neziskové organizaci Učitel naživo. Obě tyto organizace spojily své síly a již rok připravujeme nový vzdělávací program Lídr školy, jehož absolvováním účastník získá kvalifikaci pro výkon pozice ředitele školy. Hlavní zaměření tohoto studia je pedagogické vedení lidí, tedy pedagogický lídršip. Chceme, aby v centru všeho, co ředitel ve škole dělá, byly děti a dopad na ně. To, že do budovy neteče, topení topí, záchody splachují, vše se děje podle příslušných vyhlášek, jsou jen prostředky k tomu hlavnímu, na co potřebujeme soustředit primární pozornost školních lídrů, a tím je rozvoj dětí. Naplánovali jsme dlouhou misi, jak změnit pojetí ředitelské pozice tímto směrem a program Lídr školy, jehož studium otevíráme v září 2022, je prvním viditelným krokem na této cestě. A z toho mám radost.