Ostatní SKAV

Ohlédnutí za konferencí Úspěch pro každého žáka

Ohlédnutí za konferencí Úspěch pro každého žáka
Letos na téma wellbeing  a střední článek ve vzdělávání.

Hlavními tématy osmého ročníku konference Úspěch pro každého žáka, kterou podporuje Nadace České spořitelny, byly wellbeing  a střední článek ve vzdělávání. Konference přinesla odpovědi na otázky: Co nám řekl koronavirus o českém školství? Jaká jsou východiska Strategie 2030+? Co je to vedení ze středu (leading from the middle) a jak může zlepšit český vzdělávací systém? Co se v praxi skrývá pod pojmem „wellbeing“? A jaké zkušenosti s těmito tématy mají jinde?

Mezi řečníky byli i hosté ze zahraničí. Tentokrát vystoupil někdejší finský ministr školství Olli-Pekka Heinonen nebo pedagog a spisovatel Andy Hargreaves. Jedním z cílů akce je totiž inspirovat se zahraničními zkušenostmi v tom, jak odborně vést a podporovat školy na lokální úrovni a jak usnadnit zdravý psychosociální a fyzický rozvoj dětí ve vzdělávání. Všechna vystoupení je možné přehrát zpětně zde.

Témata konference Úspěch pro každého žáka přitom nejsou zvolena náhodně. Jde o hlavní cíle dlouhodobé spolupráce v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+, v němž se spojilo hned několik platforem. Ty ve společném memorandu uvádějí: “Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak Česká republika každoročně přichází o obrovský potenciál dětí a mladých lidí, který nám v budoucnosti bude chybět. Chceme spolupracovat na tom, aby se státní vzdělávací strategie ČR poprvé v polistopadové historii skutečně zrealizovala.“

Pravidelná konference k tématům vzdělávací politiky se koná v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka. Pořadateli jsou Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV), MŠMT, EDUin, Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., Centrum současného umění DOX, Nadace České spořitelny a letos i Velvyslanectví Finska.