citaty

Náš příběh

V roce 2002 Spořitelna založila Nadaci České spořitelny zaměřenou na pomoc lidem na okraji společnosti a podporu sociálního bydlení. V témže roce bylo v souvislosti s novou legislativou oznámeno ukončení tzv. anonymních vkladních knížek. Zákonnou povinnost vyzvednout si prostředky z těchto knížek do konce roku 2012 Spořitelna prodloužila o další čtyři roky. I přesto na těchto anonymních účtech zůstalo téměř 1,8 miliardy korun. Spořitelna se rozhodla tyto prostředky převést do nově vzniklé nadace Depositum Bonum, která byla od počátku zaměřena na rozvoj vzdělávání.

Obě nadace do roku 2018 fungovaly souběžně a v roce 2019 došlo k jejich formálnímu sloučení. Od té doby se Nadace České spořitelny soustředila primárně na oblast vzdělávání s důrazem na podporu učitelů a rozvoj vedení škol, na zvyšování rovných šancí na vzdělávání a osvětu směrem k veřejnosti. Na tento přístup navazuje aktuální směřování Nadace, které se nově soustředí také na oblast finančního zdraví a vzdělávání. 

2002

Vznik Nadace České spořitelny

2012

Vznik nadace Depositum Bonum

2019

Sloučení nadací

Jak spolupracujeme se Spořitelnou

Společný cíl - prosperita a zdravá společnost. Spolupráce se Spořitelnou a jejími zaměstnanci je pro nás stěžejní. Společně věříme, že cesta k prosperitě vede přes silnou spolupracující občanskou společnost a vzdělávání. Pomáháme rozvíjet dárcovství a filantropii zaměstnanců - spolupracujeme na grantových programech, v rámci nichž mohou zaměstnanci žádat o podporu pro projekty rozvíjející komunitní život v místě jejich bydliště. Ve spolupráci s Nadací VIA administrujeme a znásobujeme dárcovské výzvy zaměstnanců na portálu darujme.cz, organizujeme inspirativní akce, kdy se zaměstnanci banky mají možnost setkávat s osobnostmi z námi podporovaných organizací.


Logo Česká spořitelna

Zakladatelem Nadace je Česká spořitelna

Více informací