Učitelé & ředitelé Elixír do škol

Nové centrum pro učitele fyziky v Kutné Hoře. S naší podporou

Nové centrum pro učitele fyziky v Kutné Hoře. S naší podporou
V Základní škole T. G. Masaryka bylo otevřeno nové centrum Elixíru do škol.

Prostor pro čerpání inspirace, výměnu zkušeností i získávání praktických nápadů pro výuku fyziky vznikl v Kutné Hoře. 

První setkání fyzikářů a fyzikářek v novém centru proběhlo ve středu 9. září a jeho tématem byly magnety. Učitelé se dozvěděli, jak v hodinách zábavně využít magnetickou kapalinu, hřebíčkovou modelínu či proužkované magnety. „Řada učitelů by ráda učila fyziku praktičtěji a zábavněji, jenom nevědí, kde k tomu najít potřebnou inspiraci. Nebo jsou naopak zahlceni množstvím podnětů do výuky a nemají čas z nich vybírat. Centrum Elixíru do škol má za cíl jim ke každému tématu nabídnout několik pokusů, které mohou provádět s žáky a studenty napříč ročníky,” říká Jana Červená, vedoucí kutnohorského centra Elixíru do škol. „Pokud učitelé dětem ukáží fyziku v praxi, třeba na jevech, které jsou jim blízké a se kterými se běžně setkávají, stane se jim bližší a lépe si k ní vytvoří vztah. Z obávaného strašáka se tak může stát jeden z nejoblíbenějších předmětů,“ doplňuje ji Irena Dvořáková, metodička Elixíru do škol.

Otevření nového fyzikální centra je součástí dlouhodobé práce Nadačního fondu Eduzměna, který na Kutnohorsku realizuje pětiletý program s cílem zlepšit matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost u všech dětí na všech školách v regionu. 

Po celém Česku již funguje 30 center Elixíru do škol - organizae, která vznikla původně jako projekt Nadace České spořitelny a od roku 2018 funguje samostatně s podporou Nadace. Jak dětem fyziku představovat zábavnějším způsobem se v nich učí učitelé z mateřských, základních i středních škol. Elixír do škol se zaměřuje na smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií.