Ostatní EDUin

Nominujte projekty do ceny Eduína 2020

Nominujte projekty do ceny Eduína 2020
Cena upozorňuje na inovativní projekty v českém vzdělávání a na projekty podporující učitelskou profesi.

Do ceny EDUína 2020 je možné přihlásit konkrétní počin či skupinu aktivit, projektů, výstupů, které pomohly dětem, žákům, studentům, rodičům či učitelům ve smysluplném vzdělávání během uzavření škol z důvodů pandemie covid-19.

 

Cena se zaměřuje především na oblasti zajištění (např. organizačně, technicky) a podpory (informačně, metodicky, obsahově) smysluplné výuky na dálku a to jak v rámci formálního, tak i neformálního vzdělávání. Naopak nemíří na aktivity spojené s běžným zajištěním vzdělávání na dálku (tj. zcela “základní” organizace a fungování školní výuky). Jedná se o projekty zaměřené jak na podporu žáků/studentů, tak učitelů.

Oceňované počiny, aktivity, projekty, výstupy atd. zajišťující či podporující výuku na dálku nemusely vzniknout přímo v době uzavření škol, ale mohly např. svoji původní činnost přizpůsobit a pozměnit s ohledem na novou a nečekanou situaci. Cenu může získat jednotlivec, instituce, organizace či iniciativa působící v České republice.

Více informací zde.