Rovné šance Člověk v tísni

Sociálně znevýhodněné děti mají s výukou na dálku stále potíže, zjistil průzkum

Sociálně znevýhodněné děti mají s výukou na dálku stále potíže, zjistil průzkum
Od jara se situace znevýhodněných dětí zlepšila, ale čtvrtina z nich má problém s porozuměním učivu.

Pětina rodičů sociálně znevýhodněných dětí je v probíhající dálkové výuce stále bez kontaktu se školou a čtvrtina dětí má problém s porozuměním probíranému učivu. Nejen tato zjištění ukázal průzkum společnosti Člověk v tísni, jehož programy pro znevýhodněné děti podporuje i Nadace České spořitelny.

"Děti, se kterými pracujeme, mají v mnoha ohledech k distanční výuce omezený přístup. Při hledání cest ze současné krize zároveň často stojí na okraji zájmukromě jiného chybí potřebná data z výzkumů. To jsme chtěli v rámci našich možností alespoň částečně napravit,“ vysvětluje Zuzana Ramajzlová, vedoucí vzdělávacích služeb organizace Člověk v tísni. Situace znevýhodněných dětí se prý od jara zlepšila, ale rozdíly mezi školami v komunikaci s rodiči či rozdílné způsoby distanční výuky přesto existují.

"Distanční výuka v době krize v řadě případů prohloubila problémy, kterým sociálně znevýhodněné a jinak ohrožené děti čelily ve vzdělávání již před krizí,” říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace České spořitelny, a dodává: “Člověka v tísni vnímáme jako výrazného hráče, který má ve spolupráci s dalšími subjekty šanci na dosahování systémových změn.“

Kompletní výsledky dotazníkového šetření najdete na webu Člověka v tísni.