Učitelé & ředitelé Nadace ČS

Nejinspirativnější učitelkou Česka je Barbora Heřmanová, získala ocenění Global Teacher Prize

Nejinspirativnější učitelkou Česka je Barbora Heřmanová, získala ocenění Global Teacher Prize
Naše Nadace byla už potřetí generálním partnerem akce.

Ve Vrtbovské zahradě v Praze byli včera večer oceněni nejinspirativnější učitelé základních a středních škol. Letošní držitelkou ceny Global Teacher Prize Czech Republic se stala Barbora Heřmanová ze Základní školy Mozaika v Rychnově nad Kněžnou. Na druhém místě skončil Petr Curko ze ZŠ Blatenská v Horažďovicích, třetí příčku obsadila Pavlína Loňková ze ZŠ Labyrinth v Brně. Naše Nadace byla už potřetí generálním partnerem akce.

Odborná porota složená z akademiků, odborníků na vzdělávání i zástupců státní správy v letošním roce hodnotila 134 přihlášených uchazečů, a nakonec vyzdvihla práci učitelky prvního stupně základní školy Mozaika v Rychnově nad Kněžnou Barbory Heřmanové. "Děkuji porotě za ocenění a také všem, kteří mě podporují v práci. Zároveň přeji všem učitelům, aby si užívali chvíle se svými žáky,“ řekla Barbora Heřmanová

Cenu obdržela z rukou ministra školství Roberta Plagy a provozního ředitele naší Nadace Karla Valo, který při slavnostním večeru pronesl: "Všichni, kdo tu dnes večer jsme, si velmi dobře uvědomujeme, že výjimeční učitelé si zaslouží uznání. Dělá nám radost, že Nadace České spořitelny může být letos už potřetí u oceňování těch, kteří jsou dobrými průvodci ve vzdělávání dětí a inspirací pro své kolegy. Už Komenský tvrdil, že pedagog by měl hledat způsoby, jak méně učit, aby žáky naučil víc. Věřím, že vítězka letošního ročníku Global Teacher Prize přesně taková je.“    

Druhým nejinspirativnějším učitelem Česka byl zvolen učitel přírodopisu a chemie ze základní školy Blatenská v Horažďovicích Petr Curko. Porota ocenila zejména jeho badatelský styl výuky a schopnost učit děti pracovat s chybami. Pavlíně Loňkové z prvního stupně ZŠ Labyrinth v Brně pak patřilo třetí místo za inovativní styl výuky a rozvoj čtenářské gramotnosti.

Podle manažerky Global Teacher Prize Czech Republic Hany Matoušů letošní ročník ukázal, že cena má rok od roku větší renomé a učitelé s ní chtějí být spojováni. "Pozorujeme, že se pedagogové stávají sebevědomější a nebojí se nahlas říci, že jsou dobří. Je to znát i na způsobu prezentace jejich vlastní práce. Ocenění je pro ně vítanou zpětnou vazbou, poděkováním a zároveň motivací,“ uvedla.

Co je Global Teacher Prize Czech Republic?

Cena je určena pedagogům základních a středních škol v České republice. Jedná se o národní variantu zahraniční ceny Global Teacher Prize a jejím cílem je podpořit kvalitní pedagogy, napomoci definovat standardy učitelské praxe a zvýšit prestiž učitelského povolání. Ocenění napomáhá nahlédnout do tříd, kde jsou profesionálové, kteří dobře umí své učitelské řemeslo, vytvářejí podmínky k rozvoji potenciálu žáků a jsou otevření ke sdílení v rámci školy i mimo ni. Národní variantu Global Teacher Prize zastřešuje obecně prospěšná společnost EDUin, která se angažuje v oblasti vzdělávání a je partnerskou organizací naší Nadace.