Lucie Styblíková

Office manažerka

Prošla celou řadou pozic v České spořitelně. Začínala v pobočkové síti, podílela se na startu, rozvoji i pozdějším provozu Nadace ČS. Sbírala zkušenosti v oblasti CSR i PR České spořitelny. V  nadaci se dlouhodobě věnuje sestavování rozpočtů a správě finančních toků, účetnictví, nastavování procesů a smluvnímu zabezpečení externích obchodních vztahů.

Jakub Mareš

Projektový manažer

Pomáhá partnerům Nadace České spořitelny s projekty, které vedou k udržitelným a systémovým řešením problémů. Usiluje o to, aby pozitivní společenský dopad těchto projektů znásobovaly tři hlavní nástroje – sociální podnikání, advokační činnost a fundraising ze soukromých zdrojů. Pracoval v oblasti finančního řízení a strategického plánování v poradenských firmách.

Kateřina Šaldová

Projektová manažerka

Dlouhodobě se věnuje systémové změně nerovností ve společnosti. Studovala sociologii a mediální studia na Karlově Univerzitě v Praze a na Rutgers, The State University of New Jersey ve Spojených státech amerických. Dříve pracovala na genderových tématech v Sociologickém ústavu AV ČR a posledních deset let budovala českou pobočku Amnesty International, kde vedla komunikační a poté advokační oddělení.

Klára Rundová

Projektová manažerka

V letech 2005–2018 pracovala na různých pozicích v Evropské komisi v Bruselu, Praze a v Bratislavě. Na Zastoupení Evropské komise v České republice vedla sedm let politické oddělení, poté byla čtyři roky na Zastoupení na Slovensku zodpovědná za oblast komunikace.

Lucie Ellingerová

Manažerka komunikace

Je absolventkou VŠE v Praze, má za sebou patnáctiletou zkušenost z marketingu společnosti Yves Rocher. Poslední rok a půl tam vedla marketing nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Maďarsku. Před svým angažmá v Nadaci České spořitelny půl roku pracovala jako PR a marketingová manažerka dobrovolnické organizace Česko.Digital.

Kateřina Bártová

Specialistka komunikace

Je absolventkou žurnalistiky a mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK. Má zkušenosti z butikových komunikačních agentur, tři roky pracovala jako tisková mluvčí Prague City Tourism, později se na volné noze věnovala PR různých komerčních i neziskových projektů.

Dana Petrova

Předsedkyně správní rady

V letech 2016 - 2021 byla ředitelkou Domu zahraniční spolupráce, předtím pracovala jako Senior Project Manager v konzultantské společnosti CHE Consult v Berlíně. Od roku 2017 zastávala pozici viceprezidentky evropské asociace Academic Cooperation Association a byla členkou správní rady Fulbrightovy komise v ČR.  Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze.

Karel Valo

Místopředseda správní rady

Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Pracoval ve společnostech Accenture, Daimler, GE Money a posledních devět let v největší evropské bance HSBC Bank, z toho většinou ve Velké Británii, Francii a dalších zemích regionu. Po celou kariéru se věnuje oblasti financí, auditu, řízení rizik, provozu a technologickým projektům.

Anna Dvořáková

Členka správní rady

Předchozích 25 let pracovala v České spořitelně na různých pozicích. Mimo jiné se podílela i na přípravě bankovní strategie finančně zdravé společnosti v oblasti vzdělávání a finanční gramotnosti. V současnosti se podílí na přípravě výstavby nové centrály ČS - zejména zábavně edukativního finančního centra pro veřejnost. V minulosti měla na starosti i transformační, finanční a regulatorní projekty, řízení kapitálu, likvidity a investic pro banku. Má doktorát z bankovnictví a financí z FSV UK.​​​​​​​

Pavel Doleček 

Člen správní rady  

Jako prorektor Univerzity Karlovy pro strategickou spolupráci a rozvoj zodpovídá za součinnost se státní správou, komerčním i neziskovým sektorem a evropskými institucemi. Od roku 2014 zastával různé pozice na MŠMT, naposledy pracoval jako náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Vyučoval na Gymnáziu Jana Palacha, na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Petr Vítek

Člen správní rady

Je spoluzakladatelem sítě Impact Hub v ČR. Dříve působil téměř devět let v poradenské společnosti Deloitte, kde se věnoval především zvyšování výkonnosti a oblasti Human Capital. Vystudoval anglický jazyk a literaturu, Geografii a kartografii a Finance. Od března 2017 je členem správní rady Nadace České spořitelny. Působil také jako člen správních rad Nadace Vodafone ČR a Amnesty International ČR.

Tomáš Salomon

Předseda dozorčí rady

Je absolventem Fakulty ekonomiky služeb a cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Bankovní kariéru zahájil v roce 1997 v GE Capital Multiservis, kde v závěru působil jako předseda představenstva a generální ředitel. V roce 2000 byl jmenován ředitelem retailového bankovnictví a členem představenstva GE Capital Bank s odpovědností za obchod a marketing. V letech 2004-2007 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Poštovej banky a.s. na Slovensku. V období 2008 až 2012 se věnoval privátním investičním projektům a inicioval projekt pro vznik platformy na realizaci mobilních plateb v České republice, podílel se na založení společnosti Mopet CZ. Zde působil jako člen představenstva a generální ředitel. V roce 2013 začal pracovat ve Slovenskej sporiteľni, kde byl později jmenován členem představenstva zodpovědným za retail. Dne 1. ledna 2015 byl dozorčí radou České spořitelny zvolen členem představenstva a od 1. ledna 2016 vykonává funkci předsedy představenstva České spořitelny. Od března 2017 je předsedou dozorčí rady Nadace České spořitelny.

Wolfgang Schopf

Místopředseda dozorčí rady

Wolfgang Schopf po ukončení gymnázia a absolvování obchodní akademie začal v roce 1980 svoji profesní dráhu v Girocentrale a Bank der Österrechische Sparkassen, kde byl zodpovědný za účetnictví a reporting. Od roku 1997 pracoval v Erste Bank jako vedoucí účetnictví. V r. 2004 se v Erste Group Bank stal ředitelem divize Kontrollingu, později řídil Performance Management program. Tyto pozice zastával do konce svého působení v Erste Group Bank do července 2013. Od srpna 2013 je místopředsedou představenstva České spořitelny, a.s. V březnu 2017 byl zvolen členem dozorčí rady Nadace České spořitelny.

Andreas Treichl

Člen dozorčí rady

Členem Dozorčí rady nadace České spořitelny od 7. 2. 2020. V letech 1971–1975 studoval ekonomické vědy na Vídeňské univerzitě. Po ukončení vzdělávacího programu v New Yorku zahájil v roce 1977 svou kariéru u Chase Manhattan Bank, která ho vyslala do Bruselu (1979–1981) a do Atén (1981–1983). V roce 1983 začal poprvé pracovat v Erste Bank. V roce 1986 se ujal funkce generálního ředitele v Chase Manhattan Bank ve Vídni, kterou v roce 1993 zakoupila společnost Credit Lyonnais. V roce 1994 byl jmenován do představenstva Erste, v roce 1997 byl jmenován generálním ředitelem. V srpnu 1997 akcionáři schválili fúzi s GiroCredit, kde v březnu 1997 Erste získala majoritní účast. Pod jeho vedením se Erste, která byla do té doby pouze místní spořitelnou, stala předním poskytovatelem finančních služeb ve střední a východní Evropě se zaměřením na retailové a SME klienty. Kromě funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele Erste Group Bank nese Andreas Treichl odpovědnost mimo jiné za oblast strategie, komunikace v rámci skupiny, lidských zdrojů, auditu a vztahů s investory. Pan Treichl byl členem dozorčí rady České spořitelny od září 2013 a na funkci člena dozorčí rady České spořitelny rezignoval ke dni 20. září 2019. Členství v orgánech jiných společností: Erste Group Bank AG, Felima Privatstiftung, Ferdima Privatstiftung, Österreichischer Sparkassenverband, Georg Labs GmbH, Leoganger Bergbahnen Gesellschaft m.b.H., Die Zweite Wiener Vereins-Sparkasse, Erste Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung, Erste Social Finance Holding GmbH.

Boris Marte

Člen dozorčí rady

Je výkonným členem správní rady nadace Erste (hlavní akcionář Erste Group) a od března 2017 je členem dozorčí rady Nadace České spořitelny a Nadace Depositum Bonum. V roce 2005 založil Kontakt - sbírku umění Erste Group a v roce 2006 Die Zweite Sparkasse (Druhá spořitelna) banka pro to, co není bankami běžně dostupné (zabývající se mikrofinancováním a sociálním podnikáním). Od října 2012 vede Erste Hub, nezávislý akcelerátor pro digitální inovace Erste Group. S jeho týmem, který se skládá z designerů, developerů, business analytiků a podnikatelů, staví nový digitální ekosystém pro retailovou banku budoucnosti. Před působením v Erste Group zastával různé politické pozice, byl členem kabinetů vicekancléře a federálního ministra pro vědu a výzkum a členem kulturní komise města Vídeň. V této funkci působil Boris jako projektový manažer zodpovědný za Vídeňský memoriál holokaustu. V roce 1999 publikoval knihu Die Neue Ordnung des Politischen – Die Herausforderungen der Demokratie im 21. Jahrhundert“ (Campus Verlag, Frankfurt/New York).

Jack Stack

Člen dozorčí rady

Vystudoval matematiku a ekonomii na Iona College a Harvard Graduate School of Business Administration se specializací na finance a management. V letech 1977-1999 působil v Chemical Bank, sloučené později s Chase Manhattan Bank, kde zastával řadu významných pozic včetně výkonného viceprezidenta. V letech 2000-2007 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem České spořitelny. Momentálně je pan Stack členem dozorčí rady Erste Group Bank a v USA působí ve správních radách společností Mutual of America, Ally Bank a Ally Financial Inc. Od roku 2013 je předsedou dozorčí rady České spořitelny. V dozorčí radě Nadace České spořitelny působí od března 2017. Jack Stack je občanem USA.

Martin Chvál

Vystudoval obor teoretická fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal i aprobaci pro výuku fyziky, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor pedagogika. Pracoval v oblasti výzkumu trhu, vedl Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a úspěšný národní projekt Cesta ke kvalitě. V současnosti pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK. Věnuje se tématům autoevaluace i externí evaluace škol, hodnocení žáků, tvorbě a vyhodnocování výsledků didaktických testů, vyučuje statistiku v pedagogickém výzkumu a kvantitativní metodologii pro obor psychologie, dále vyučuje pedagogiku na MFF UK. Je členem Nezávislé odborné komise MŠMT pro posuzování kvality jednotných přijímacích zkoušek a didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Je místopředsedou České asociace pedagogického výzkumu, členem redakční rady časopisu Pedagogika. Spolupracuje s Českou školní inspekcí při vytváření kriteriálního modelu hodnocení tzv. Kvalitní školy.

Arnošt Veselý

Profesor Veselý je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Skoro deset let vedl katedru veřejné a sociální politiky na téže fakultě, kde také již skoro 20 let vyučuje. Zabývá se zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis) a výzkumem veřejné správy. Kromě vědeckých projektů se podílel na celé řadě prakticky orientovaných projektů. Podílel se například na přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, za což mu byla udělena Cena Nadace České spořitelny.

Hana Stýblová

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni a Karlově Univerzitě obor Školský management. Od roku 1990 je ředitelkou ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov a aktivně “svou” školu zapojuje do celé řady projektů. Třináct let byla prezidentkou Asociace ředitelů ZŠ ČR, v současnosti je členkou rady asociace. Působí jako lektorka NIDV a jako konzultantka rozvoje školy v projektu SRP (Strategické řízení a plánování). Je členkou řady odborných platforem a pracovních skupin a členkou monitorovacího výboru OP VVV.

Tomáš Zatloukal

Vrchní školní inspektor Tomáš Zatloukal je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.

Braňo Jakabovič

Je spoluzakladatel a nadále jedním z lídrů neziskové organizace LEAF, jejíž posláním je rozvoj budoucích osobností v prostředí businessu i veřejné správy na Slovensku a ve střední Evropě. Součástí LEAF je i LEAF Academy, mezinárodní internátní střední škola, zaměřená především na rozvoj charakternosti a podnikavého leadershipu. V minulosti pracoval jako konzultant mezinárodní společnosti McKinsey & Company nebo ve vedení pojišťovny Kooperativa. Vystudoval Fakultu Managementu na Univerzitu Komenského v Bratislavě a titul MBA získal na Kellogg School of Management v Chicagu

Vladimír Srb

Vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor pedagogika. V letech 2010 až 2017 zastával funkci ředitele projektu Pomáháme školám k úspěchu. V letech 2002 až 2010 působil ve vedení sdružení Projekt Odyssea a věnoval se osobnostní a sociální výchově dětí v ZŠ. V letech 2018 až 2020 vedl vzdělávací program Nadace České spořitelny, kde zodpovídal za nadační strategii podpory kvalitní výuky v českých školách a za vytváření strategických partnerství ve vzdělávání. Pracoval také ve správních radách vzdělávacích organizací založených nadací (Učitel naživo, Elixír do škol).

Daniel Prokop

Daniel Prokop je sociolog se zaměřením na politický a sociální kvantitativní výzkum. Deset let působil v agentuře Median, z toho tři roky v jejím vedení. Zabývá se tématy chudoby, stratifikace české společnosti, nerovností ve vzdělávání a populistickým diskursem. Jako výzkumník působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, je členem expertní skupiny pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030 a spoluautorem analýzy pro organizaci Eduzměna.

Radek Špicar

Je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge. Je bývalým náměstkem místopředsedy vlády pro ekonomiku a později členem managementu Škoda Auto. Několik let také vedl středoevropskou pobočku amerického think-tanku Aspen Institute. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a export. Jeho diplomová práce, za kterou získal na University of Cambridge vyznamenání, je věnována středoevropským krajanským spolkům ve Spojených státech a jejich vlivu na rozšíření NATO v roce 1999.