Lucie Styblíková

Office manažerka

Prošla celou řadou pozic v České spořitelně. Začínala v pobočkové síti, podílela se na startu, rozvoji i pozdějším provozu Nadace ČS. Sbírala zkušenosti v oblasti CSR i PR České spořitelny. V  nadaci se dlouhodobě věnuje sestavování rozpočtů a správě finančních toků, účetnictví, nastavování procesů a smluvnímu zabezpečení externích obchodních vztahů.

Jakub Mareš

Projektový manažer

Pomáhá partnerům Nadace České spořitelny s projekty, které vedou k udržitelným a systémovým řešením problémů. Usiluje o to, aby pozitivní společenský dopad těchto projektů znásobovaly tři hlavní nástroje – sociální podnikání, advokační činnost a fundraising ze soukromých zdrojů. Pracoval v oblasti finančního řízení a strategického plánování v poradenských firmách.

Kateřina Šaldová

Projektová manažerka

Dlouhodobě se věnuje systémové změně nerovností ve společnosti. Studovala sociologii a mediální studia na Karlově Univerzitě v Praze a na Rutgers, The State University of New Jersey ve Spojených státech amerických. Dříve pracovala na genderových tématech v Sociologickém ústavu AV ČR a posledních deset let budovala českou pobočku Amnesty International, kde vedla komunikační a poté advokační oddělení.

Klára Rundová

Projektová manažerka

V letech 2005–2018 pracovala na různých pozicích v Evropské komisi v Bruselu, Praze a v Bratislavě. Na Zastoupení Evropské komise v České republice vedla sedm let politické oddělení, poté byla čtyři roky na Zastoupení na Slovensku zodpovědná za oblast komunikace.

Lucie Ellingerová

Manažerka komunikace

Je absolventkou VŠE v Praze, má za sebou patnáctiletou zkušenost z marketingu společnosti Yves Rocher. Poslední rok a půl tam vedla marketing nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Maďarsku. Před svým angažmá v Nadaci České spořitelny půl roku pracovala jako PR a marketingová manažerka dobrovolnické organizace Česko.Digital.

Kateřina Bártová

Specialistka komunikace

Je absolventkou žurnalistiky a mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK. Má zkušenosti z butikových komunikačních agentur, tři roky pracovala jako tisková mluvčí Prague City Tourism, později se na volné noze věnovala PR různých komerčních i neziskových projektů.

Dana Brandenburg

Předsedkyně správní rady

V letech 2016 - 2021 byla ředitelkou Domu zahraniční spolupráce, předtím pracovala jako Senior Project Manager v konzultantské společnosti CHE Consult v Berlíně. Od roku 2017 zastávala pozici viceprezidentky evropské asociace Academic Cooperation Association a byla členkou správní rady Fulbrightovy komise v ČR.  Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze.

Karel Valo

Místopředseda správní rady

Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Pracoval ve společnostech Accenture, Daimler, GE Money a posledních devět let v největší evropské bance HSBC Bank, z toho většinou ve Velké Británii, Francii a dalších zemích regionu. Po celou kariéru se věnuje oblasti financí, auditu, řízení rizik, provozu a technologickým projektům.

Anna Dvořáková

Členka správní rady

Předchozích 25 let pracovala v České spořitelně na různých pozicích. Mimo jiné se podílela i na přípravě bankovní strategie finančně zdravé společnosti v oblasti vzdělávání a finanční gramotnosti. V současnosti se podílí na přípravě výstavby nové centrály ČS - zejména zábavně edukativního finančního centra pro veřejnost. V minulosti měla na starosti i transformační, finanční a regulatorní projekty, řízení kapitálu, likvidity a investic pro banku. Má doktorát z bankovnictví a financí z FSV UK.​​​​​​​

Pavel Doleček 

Člen správní rady  

Jako prorektor Univerzity Karlovy pro strategickou spolupráci a rozvoj zodpovídá za součinnost se státní správou, komerčním i neziskovým sektorem a evropskými institucemi. Od roku 2014 zastával různé pozice na MŠMT, naposledy pracoval jako náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Vyučoval na Gymnáziu Jana Palacha, na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Petr Vítek

Člen správní rady

Je spoluzakladatelem sítě Impact Hub v ČR. Dříve působil téměř devět let v poradenské společnosti Deloitte, kde se věnoval především zvyšování výkonnosti a oblasti Human Capital. Vystudoval anglický jazyk a literaturu, Geografii a kartografii a Finance. Od března 2017 je členem správní rady Nadace České spořitelny. Působil také jako člen správních rad Nadace Vodafone ČR a Amnesty International ČR.

Tomáš Salomon

Předseda dozorčí rady

Absolvoval na Fakultě ekonomiky služeb a cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Bankovní kariéru zahájil v roce 1997 v GE Capital Multiservis, kde v závěru působil jako předseda představenstva a generální ředitel. V roce 2000 byl jmenován ředitelem retailového bankovnictví a členem představenstva GE Capital Bank. V letech 2004-2007 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Poštovej banky a.s. na Slovensku. V období 2008 až 2012 se věnoval privátním investičním projektům a podílel se na založení společnosti Mopet CZ, kterou vedl. V roce 2013 začal pracovat ve Slovenskej sporiteľni. Od 1. ledna 2016 vykonává funkci předsedy představenstva České spořitelny. 

Wolfgang Schopf

Místopředseda dozorčí rady

Wolfgang Schopf po ukončení gymnázia a absolvování obchodní akademie začal v roce 1980 svoji profesní dráhu v Girocentrale a Bank der Österrechische Sparkassen, kde byl zodpovědný za účetnictví a reporting. Od roku 1997 pracoval v Erste Bank jako vedoucí účetnictví. V r. 2004 se v Erste Group Bank stal ředitelem divize Kontrollingu, později řídil Performance Management program. Tyto pozice zastával do konce svého působení v Erste Group Bank do července 2013. Od srpna 2013 je místopředsedou představenstva České spořitelny, a.s. 

Monika Hovorková

Členka dozorčí rady

Někdejší místopředsedkyně správní rady Nadace ČS vede od roku 2017 oddělení značky a komunikace v České spořitelně. Předtím zakládala firmu Elevations.CZ, poskytující konzultace v oblastech leadershipu, budování značky a změn firemní kultury. Do roku 2013 působila na různých vedoucích pozicích ve společnostech Vodafone, Gallup Organization, Citibank či DHL. 

Milena Jabůrková

Vystudovala Univerzitu Karlovu a Victoria University v Manchesteru. Od roku 2017 je viceprezidentkou Svazu Průmyslu a dopravy a zároveň je první ženou v představenstvu svazu. Má na starosti téma digitalizace a vzdělávání. Působí též v mezinárodní technologické společnosti IBM, je členkou představenstva česko-slovenské pobočky a zastává také funkci manažerky pro vztahy s veřejnou správou. Pracovala ve státní správě na ministerstvu práce a sociálních věcí i v neziskovém sektoru, například ve Svazu měst a obcí ČR.

Boris Marte

Člen dozorčí rady

Je výkonným členem správní rady nadace Erste (hlavní akcionář Erste Group). V roce 2005 založil Kontakt - sbírku umění Erste Group a v roce 2006 Die Zweite Sparkasse (Druhá spořitelna), banku zabývající se mikrofinancováním a sociálním podnikáním. Od roku 2012 vede Erste Hub, nezávislý akcelerátor pro digitální inovace Erste Group. Se svým týmem staví nový digitální ekosystém pro retailovou banku budoucnosti. Před působením v Erste Group zastával různé politické pozice, byl členem kabinetů vicekancléře a federálního ministra pro vědu a výzkum a členem kulturní komise města Vídeň. 

Martin Chvál

Vystudoval obor teoretická fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal i aprobaci pro výuku fyziky, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor pedagogika. Pracoval v oblasti výzkumu trhu, vedl Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a úspěšný národní projekt Cesta ke kvalitě. V současnosti pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK. Věnuje se tématům autoevaluace i externí evaluace škol, hodnocení žáků, tvorbě a vyhodnocování výsledků didaktických testů, vyučuje statistiku v pedagogickém výzkumu a kvantitativní metodologii pro obor psychologie, dále vyučuje pedagogiku na MFF UK. Je členem Nezávislé odborné komise MŠMT pro posuzování kvality jednotných přijímacích zkoušek a didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Je místopředsedou České asociace pedagogického výzkumu, členem redakční rady časopisu Pedagogika. Spolupracuje s Českou školní inspekcí při vytváření kriteriálního modelu hodnocení tzv. Kvalitní školy.

Arnošt Veselý

Profesor Veselý je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Skoro deset let vedl katedru veřejné a sociální politiky na téže fakultě, kde také již skoro 20 let vyučuje. Zabývá se zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy analysis) a výzkumem veřejné správy. Kromě vědeckých projektů se podílel na celé řadě prakticky orientovaných projektů. Podílel se například na přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, za což mu byla udělena Cena Nadace České spořitelny.

Hana Stýblová

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni a Karlově Univerzitě obor Školský management. Od roku 1990 je ředitelkou ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov a aktivně “svou” školu zapojuje do celé řady projektů. Třináct let byla prezidentkou Asociace ředitelů ZŠ ČR, v současnosti je členkou rady asociace. Působí jako lektorka NIDV a jako konzultantka rozvoje školy v projektu SRP (Strategické řízení a plánování). Je členkou řady odborných platforem a pracovních skupin a členkou monitorovacího výboru OP VVV.

Tomáš Zatloukal

Vrchní školní inspektor Tomáš Zatloukal je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia, byl členem výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídicích radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.

Braňo Jakabovič

Je spoluzakladatel a nadále jedním z lídrů neziskové organizace LEAF, jejíž posláním je rozvoj budoucích osobností v prostředí businessu i veřejné správy na Slovensku a ve střední Evropě. Součástí LEAF je i LEAF Academy, mezinárodní internátní střední škola, zaměřená především na rozvoj charakternosti a podnikavého leadershipu. V minulosti pracoval jako konzultant mezinárodní společnosti McKinsey & Company nebo ve vedení pojišťovny Kooperativa. Vystudoval Fakultu Managementu na Univerzitu Komenského v Bratislavě a titul MBA získal na Kellogg School of Management v Chicagu

Vladimír Srb

Vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor pedagogika. V letech 2010 až 2017 zastával funkci ředitele projektu Pomáháme školám k úspěchu. V letech 2002 až 2010 působil ve vedení sdružení Projekt Odyssea a věnoval se osobnostní a sociální výchově dětí v ZŠ. V letech 2018 až 2020 vedl vzdělávací program Nadace České spořitelny, kde zodpovídal za nadační strategii podpory kvalitní výuky v českých školách a za vytváření strategických partnerství ve vzdělávání. Pracoval také ve správních radách vzdělávacích organizací založených nadací (Učitel naživo, Elixír do škol).

Daniel Prokop

Daniel Prokop je sociolog se zaměřením na politický a sociální kvantitativní výzkum. Deset let působil v agentuře Median, z toho tři roky v jejím vedení. Zabývá se tématy chudoby, stratifikace české společnosti, nerovností ve vzdělávání a populistickým diskursem. Jako výzkumník působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, je členem expertní skupiny pro tvorbu Strategie vzdělávání 2030 a spoluautorem analýzy pro organizaci Eduzměna.

Radek Špicar

Je viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge. Je bývalým náměstkem místopředsedy vlády pro ekonomiku a později členem managementu Škoda Auto. Několik let také vedl středoevropskou pobočku amerického think-tanku Aspen Institute. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a export. Jeho diplomová práce, za kterou získal na University of Cambridge vyznamenání, je věnována středoevropským krajanským spolkům ve Spojených státech a jejich vlivu na rozšíření NATO v roce 1999.