Lucie Styblíková

Office manažerka

Prošla celou řadou pozic v České spořitelně. Začínala v pobočkové síti, podílela se na startu, rozvoji i pozdějším provozu Nadace ČS. Sbírala zkušenosti v oblasti CSR i PR České spořitelny. V  Nadaci se dlouhodobě věnuje sestavování rozpočtů a správě finančních toků, účetnictví, nastavování procesů a smluvnímu zabezpečení externích obchodních vztahů.

Jana Neradová

Back office

Pracovala ve společnosti Niersberger, kde zajišťovala každodenní chod kanceláře. V Nadaci se stará o přípravu a evidenci smluv a fakturace, rovněž řeší agendu související s dárcovskými výzvami na portálu Darujme.cz. Podílí se na zajištění nadačních eventů.

Soňa Lippmann

Projektová manažerka

V oblasti vzdělávání se pohybuje přes 10 let. Zkušenosti sbírala v soukromých, veřejných i neziskových institucích. Řídila mj. studijní pobyty v Evropě pro americké a asijské univerzity a před příchodem do Nadace ČS vedla oddělení Internacionalizace studia v ČR v Domě zahraniční spolupráce. V nadačním týmu má na starost budování nového programu finančního vzdělávání. 

Vlastimil Vaněk

Projektový manažer

Má zkušenosti z ministerstev školství a financí, kde pracoval jako programový i projektový manažer. Na MŠMT se podílel na implementaci programu Erasmus+, byl také stálým členem Výboru pro vzdělávání v Radě EU v Bruselu. Na ministerstvu financí měl mimo jiné na starost Fondy EHP a Norska a spolupráci se všemi zainteresovanými stranami. V Nadaci zajišťuje rozvoj kooperace s partnery z oblasti finančního vzdělávání.

Hana Špirková

Projektová manažerka

Po žurnalistice a mediálních studiích na FSV UK absolvovala také bakalářské studium filmové a televizní produkce na FAMU. Pracovala hlavně ve filmovém průmyslu. Začínala jako asistentka produkce a několik let byla marketingovou manažerkou jedné z největších distribučních společností v ČR CinemArt. V Nadaci měla nejprve na starost správu sociálních sítí a webu. Od září 2022 řídí a rozvíjí nový nadační program Den pro školu. 

Jakub Mareš

Projektový manažer

Pomáhá partnerům Nadace České spořitelny s projekty, které vedou k udržitelným a systémovým řešením problémů. Usiluje o to, aby pozitivní společenský dopad těchto projektů znásobovaly tři hlavní nástroje – sociální podnikání, advokační činnost a fundraising ze soukromých zdrojů. Pracoval v oblasti finančního řízení a strategického plánování v poradenských firmách.

Kateřina Šaldová

Projektová manažerka

Dlouhodobě se věnuje systémové změně nerovností ve společnosti. Studovala sociologii a mediální studia na Karlově Univerzitě v Praze a na Rutgers, The State University of New Jersey ve Spojených státech amerických. Dříve pracovala na genderových tématech v Sociologickém ústavu AV ČR a posledních deset let budovala českou pobočku Amnesty International, kde vedla komunikační a poté advokační oddělení.

Klára Rundová

Projektová manažerka

V letech 2005–2018 pracovala na různých pozicích v Evropské komisi v Bruselu, Praze a v Bratislavě. Na Zastoupení Evropské komise v České republice vedla sedm let politické oddělení, poté byla čtyři roky na Zastoupení na Slovensku zodpovědná za oblast komunikace.

Lucie Ellingerová

Manažerka komunikace

Je absolventkou VŠE v Praze, má za sebou patnáctiletou zkušenost z marketingu společnosti Yves Rocher. Poslední rok a půl tam vedla marketing nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Maďarsku. Před svým angažmá v Nadaci České spořitelny půl roku pracovala jako PR a marketingová manažerka dobrovolnické organizace Česko.Digital.

Kateřina Bártová

Specialistka komunikace

Je absolventkou žurnalistiky a mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK. Má zkušenosti z butikových komunikačních agentur, tři roky pracovala jako tisková mluvčí Prague City Tourism, později se na volné noze věnovala PR různých komerčních i neziskových projektů. V Nadaci má na starost tvorbu obsahu pro intranet, web i sítě, píše nadační newslettery a řeší oblast PR.

Dana Brandenburg

Předsedkyně správní rady

V letech 2016 - 2021 byla ředitelkou Domu zahraniční spolupráce, předtím pracovala jako Senior Project Manager v konzultantské společnosti CHE Consult v Berlíně. Od roku 2017 zastávala pozici viceprezidentky evropské asociace Academic Cooperation Association a byla členkou správní rady Fulbrightovy komise v ČR.  Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na VŠE v Praze.

Karel Valo

Místopředseda správní rady

Vystudoval ekonomii na VŠE v Praze a na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Pracoval ve společnostech Accenture, Daimler, GE Money a posledních devět let v největší evropské bance HSBC Bank, z toho většinou ve Velké Británii, Francii a dalších zemích regionu. Po celou kariéru se věnuje oblasti financí, auditu, řízení rizik, provozu a technologickým projektům.

Anna Dvořáková

Členka správní rady

Předchozích 25 let pracovala v České spořitelně na různých pozicích. Mimo jiné se podílela i na přípravě bankovní strategie finančně zdravé společnosti v oblasti vzdělávání a finanční gramotnosti. V současnosti se podílí na přípravě výstavby nové centrály ČS - zejména zábavně edukativního finančního centra pro veřejnost. V minulosti měla na starosti i transformační, finanční a regulatorní projekty, řízení kapitálu, likvidity a investic pro banku. Má doktorát z bankovnictví a financí z FSV UK.​​​​​​​

Pavel Doleček 

Člen správní rady  

Jako prorektor Univerzity Karlovy pro strategickou spolupráci a rozvoj zodpovídá za součinnost se státní správou, komerčním i neziskovým sektorem a evropskými institucemi. Od roku 2014 zastával různé pozice na MŠMT, naposledy pracoval jako náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu. Vyučoval na Gymnáziu Jana Palacha, na Filozofické fakultě a Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Petr Vítek

Člen správní rady

Je spoluzakladatelem sítě Impact Hub v ČR. Dříve působil téměř devět let v poradenské společnosti Deloitte, kde se věnoval především zvyšování výkonnosti a oblasti Human Capital. Vystudoval anglický jazyk a literaturu, Geografii a kartografii a Finance. Od března 2017 je členem správní rady Nadace České spořitelny. Působil také jako člen správních rad Nadace Vodafone ČR a Amnesty International ČR.

Tomáš Salomon

Předseda dozorčí rady

Absolvoval na Fakultě ekonomiky služeb a cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Bankovní kariéru zahájil v roce 1997 v GE Capital Multiservis, kde v závěru působil jako předseda představenstva a generální ředitel. V roce 2000 byl jmenován ředitelem retailového bankovnictví a členem představenstva GE Capital Bank. V letech 2004-2007 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Poštovej banky a.s. na Slovensku. V období 2008 až 2012 se věnoval privátním investičním projektům a podílel se na založení společnosti Mopet CZ, kterou vedl. V roce 2013 začal pracovat ve Slovenskej sporiteľni. Od 1. ledna 2016 vykonává funkci předsedy představenstva České spořitelny. 

Wolfgang Schopf

Místopředseda dozorčí rady

Wolfgang Schopf po ukončení gymnázia a absolvování obchodní akademie začal v roce 1980 svoji profesní dráhu v Girocentrale a Bank der Österrechische Sparkassen, kde byl zodpovědný za účetnictví a reporting. Od roku 1997 pracoval v Erste Bank jako vedoucí účetnictví. V r. 2004 se v Erste Group Bank stal ředitelem divize Kontrollingu, později řídil Performance Management program. Tyto pozice zastával do konce svého působení v Erste Group Bank do července 2013. Od srpna 2013 je místopředsedou představenstva České spořitelny, a.s. 

Monika Hovorková

Členka dozorčí rady

Někdejší místopředsedkyně správní rady Nadace ČS vede od roku 2017 oddělení značky a komunikace v České spořitelně. Předtím zakládala firmu Elevations.CZ, poskytující konzultace v oblastech leadershipu, budování značky a změn firemní kultury. Do roku 2013 působila na různých vedoucích pozicích ve společnostech Vodafone, Gallup Organization, Citibank či DHL. 

Milena Jabůrková

Vystudovala Univerzitu Karlovu a Victoria University v Manchesteru. Od roku 2017 je viceprezidentkou Svazu Průmyslu a dopravy a zároveň je první ženou v představenstvu svazu. Má na starosti téma digitalizace a vzdělávání. Působí též v mezinárodní technologické společnosti IBM, je členkou představenstva česko-slovenské pobočky a zastává také funkci manažerky pro vztahy s veřejnou správou. Pracovala ve státní správě na ministerstvu práce a sociálních věcí i v neziskovém sektoru, například ve Svazu měst a obcí ČR.

Boris Marte

Člen dozorčí rady

Je výkonným členem správní rady nadace Erste (hlavní akcionář Erste Group). V roce 2005 založil Kontakt - sbírku umění Erste Group a v roce 2006 Die Zweite Sparkasse (Druhá spořitelna), banku zabývající se mikrofinancováním a sociálním podnikáním. Od roku 2012 vede Erste Hub, nezávislý akcelerátor pro digitální inovace Erste Group. Se svým týmem staví nový digitální ekosystém pro retailovou banku budoucnosti. Před působením v Erste Group zastával různé politické pozice, byl členem kabinetů vicekancléře a federálního ministra pro vědu a výzkum a členem kulturní komise města Vídeň. 

Jiří Nantl

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Ředitel výzkumného ústavu. Odborník na právo a politiku v oblasti vědy a vzdělávání a odborník na vysokoškolské vzdělávání se značnými zkušenostmi v oblasti správy, řízení a zajišťování kvality vysokoškolských institucí/systémů. Také výkonný manažer se záznamem o vedení složitých organizací v obdobích přechodu. Bývalý náměstek ministra školství, architekt reformy vysokoškolské legislativy a Národní strategie vzdělávání 2014-2020, hlavní spoluautor českého vysokoškolského kvalifikačního rámce.

Daniel Franc

Konzultant

Praktik s mnohaletou mezinárodní zkušeností, který si pomáhá s přesahy do nejrůznějších teoretických konceptů. 13 let zkešností v roli manažera globálních programů Google a konzultantských práci s dalšími firmami. Založil a pomohl vyrůst aktuálně největší komunitní vzdělávací síti na světě (Google Developer Groups) a v Googlu pak 7 let řídil další komunitní programy pro vývojáře. V minulosti spoluvytvářel a vedl i několik technologických firem v USA a v ČR, např. jednu z prvních e-learningových platforem (WebStudy) nebo nástroje pro spolujízdu (Rideseek.net). Pracoval také s učiteli, vzdělával v zážitkové pedagogice, publikoval knížky a překlady a vedl i komunitní programy v kontextu občanských a neziskových organizací. Vystudoval magisterské studium HR Managementu v USA (West Chester University) a bakalářský titul ze sociologie získal na Karlově Univerzitě.

Tomáš Ervín Dombrovský

LMC

Vedoucí oddělení analýz, komunikace a vztahů ve společnosti LMC s.r.o. se zkušenostmi z mediálního prostředí TV Nova. V současnosti také poradce na Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. 

Danica Lacová

FinQ

Ředitelka slovenské neziskové organizace FinQ Centrum. Působila také jako programová ředitelka Nadace Slovenské spořitelny a manažerka komunikace ve Slovenské spořitelně.