Nadace Nadace ČS

Nadace České spořitelny slaví 20. narozeniny!

Nadace České spořitelny slaví 20. narozeniny!
Za dobu své existence Nadace rozdělila příspěvky ve výši 650 milionů korun.

Před 20 lety založila Česká spořitelna svou Nadaci. Za dobu své existence Nadace rozdělila příspěvky ve výši 650 milionů korun a v žebříčku Fóra dárců jí mezi firemními nadacemi vzhledem k množství darovaných peněz náleží 3. místo.   

Za dvě desetiletí ušla naše Nadace pěkný kus cesty. Nejprve podporovala organizace zaměřené na seniory a pomáhala lidem na okraji společnosti. "Narození" mladšího sourozence – Nadace Depositum Bonum, jejíž doménou bylo vzdělávání – později určilo její nový směr. 

Vzdělání = klíč k prosperitě 

Před třemi lety se obě instituce sloučily a Nadace České spořitelny se od té doby naplno věnuje podpoře inovací v českém školství, které vyústí ve zdravou společnost, v níž každý může rozvíjet svůj potenciál a prožít spokojený život. Vzdělání a sebevědomá občanská společnost jsou totiž klíčem k prosperitě a soudržnosti naší země. 

"Naše Nadace poslední roky velmi úspěšně spolupracuje a propojuje významné hráče z oblasti vzdělávání s cílem dosahovat hmatatelná a udržitelná zlepšení českého školství.​ Přesvědčení, že jdeme správnou cestou, nám dodávají úspěchy organizací a projektů, u jejichž vzniku jsme stáli," říká předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny Dana Petrova a dodává: "Máme velké plány a ambice přispět k dalšímu rozvoji vzdělávání. Abychom je mohli realizovat, držíme se našeho již dříve avizovaného cíle investovat do podpory vzdělávání do roku 2023 částku minimálně 500 milionů korun."   

Modrý Ikona Hvězdy Přehled Plusů a Minusů Plakát (1200 × 628 px) (2)

Děti připravené na budoucnost 

Vedle podpory více než 200 neziskových organizací a projektů založila Nadace vlastní programy. Učitel naživo vyvinul a rozvíjí metodu přípravy budoucích učitelů s důrazem na praxi a moderní přístupy k výuce. ​Elixír do škol podporuje kolegiální vzdělávání učitelů fyziky a digitálních technologií, nabízí jim prostor pro sdílení tipů do výuky nebo zapůjčení pomůcek. Dnes jsou tyto původně nadační programy samostatnými a respektovanými organizacemi. Jejich cílem je, aby se díky skvělým pedagogům děti do školy těšily, učily se naplno a aby si ze školy odnášely dovednosti nutné pro život v 21. století.  

Díky Nadaci se podařil také rozjezd nadačního fondu Eduzměna. Spojuje filantropy ve vzdělávání a na Kutnohorsku realizuje pětiletý pilotní projekt zaměřený na zlepšení školních výsledků všech dětí s ambicí inspirovat další regiony v Česku. V loňském roce pak vznikl nadační program Den pro školu, který spojuje učitele s dobrovolníky z praxe. Už se do něj zapojily stovky škol.

Vavříny pro hybatele změn 

Nadace rovněž každý rok oceňuje osobnosti, jejichž aktivity rozhýbaly stojaté vody českého školství. Mezi laureáty Cen Nadace České spořitelny patří například spoluautor Hejného metody výuky matematiky Milan Hejný, publicista a popularizátor vzdělávacích témat Tomáš Feřtek, předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová či sociolog Daniel Prokop

Letošní udílení Cen Nadace České spořitelny se koná 25. dubna od 19 hodin, sledovat ho můžete na webu www.cenynadace.cz 

CS_nadace_pozvanka_1920x1080