Nadace Nadace ČS

Naše Nadace pomohla prostřednictvím Krizového fondu 9000 dětí a 8000 učitelům

Naše Nadace pomohla prostřednictvím Krizového fondu 9000 dětí a 8000 učitelům
Krizový fond pomáhal organizacím z celé České republiky.

Nadace České spořitelny vyčlenila kvůli pandemii covid-19 v loňském roce 30 milionů korun do Krizového fondu, z nějž pomohla 28 organizacím z celé České republiky. Pomoc putovala zejména k nejohroženějším dětem - více než 5000 dětí dostalo potřebnou techniku pro on-line vyučování, 3000 dětem se dostalo psychosociální podpory a 1700 dětí využilo doučovací služby.

"Během pandemie narostl počet dětí čelících domácímu násilí, proto jsme ve spolupráci s organizacemi Rosa, Locika a Dětské krizové centrum zajistili on-line poradenství a pomoc tisícům dětí, “ uvedla programová manažerka Nadace České spořitelny Kateřina Šaldová. Díky podpoře Nadace vznikly také dvě mediální kampaně o problematice ohrožených dětí. "Kampaň Dětského krizového centra “Parťák v nesnázích” oslovila více než 170 tisíc dětí a rodičů, což je skvělý výsledek,“ dodala Kateřina Šaldová. Centrum Locika vytvořilo s podporou naší Nadace web Dětství bez násilí pro ohrožené děti.

1

Krizový fond však pomáhal i dospělým - ve spolupráci s organizací Česko.Digital pomohla Nadace se zajištěním techniky a IT podpory 618 školám po celém Česku a v distanční výuce bylo zaškoleno více než 8000 učitelů. Díky podpoře Nadace vznikly i nové iniciativy jako Učíme.online či Zapojme všechny, které mají ambici zapojit se do systémových změn českého školství.

2