Nadace Nadace ČS

Nadace České spořitelny pomáhá zlepšit předškolní vzdělávání, uspořádala debatu s autory Mapy vzdělávání

Nadace České spořitelny pomáhá zlepšit předškolní vzdělávání, uspořádala debatu s autory Mapy vzdělávání
Mapu vzdělávání jsme představili na setkání Platformy pro včasnou péči.

Čtyřicítka organizací z celé republiky se sjela na pravidelné setkání členů Platformy pro včasnou péči do Ústí nad Labem. A my jsme byli u toho – na setkání jsme pozvali autory Mapy vzdělávání Daniela Prokopa a Václava Korbela z PAQ Research.  

Mapa vzdělávání, která vznikla s naší podporou, ukazuje, v jakých obcích se daří nebo nedaří bojovat se školní neúspěšností. Míra školní neúspěšnosti se přitom v jednotlivých regionech liší až desetinásobně. Výzkumy ukazují, jak důležité je předškolní vzdělávání u dětí ohrožených školním neúspěchem – dva roky ve školce jim dvojnásobně zvyšují šanci na začlenění do běžné základní školy.  

Mapa vzdělávání vzbudila mezi účastníky velký zájem a vyvolala i spoustu otázek. "Pokud v mapě vidíte, že je na tom váš region špatně, tak věřte, že bez vaší práce by byly výsledky ještě horší," uklidňoval posluchače Daniel Prokop. "Bylo skvělé slyšet výstupy přímo od Dana Prokopa a Václava Korbela, odnesla jsem si spoustu nových poznatků, které využijeme v praxi," pochvalovala si jedna z účastnic. 

Mapa vzdělávání navazuje na loňskou studii PAQ Research Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity, kterou jsme v loňském roce vydali. "Mám radost, že se nám daří podporovat studie,  které lidé skutečně využívají a které mají reálný dopad," vysvětluje programová manažerka Nadace ČS Kateřina Šaldová. "Chceme vybavit naše partnery argumenty, které pomáhají změnit vzdělávání v České republice. Myslím, že to se nám na tomto setkání povedlo," dodává Šaldová

5

Co je Platforma pro včasnou péči? 

Platforma pro včasnou péči sdružuje více než 45 organizací z celé republiky, které se zaměřují na ucelený systém programů a aktivit zaměřených na podporu ohrožených dětí zejména v předškolním věku. Platforma funguje od roku 2020 a naše Nadace je společně s Nadací OSF a Nadací Albatros jedním ze zakladatelů. S Platformou pro včasnou péči spolupracují odborníci z akademické, státní sféry i zástupci dalších střešních organizací. Stává se expertním hlasem, který ovlivňuje vzdělávání dětí.

/Foto: Kateřina Sirotková/