Ostatní Nadace ČS

Naše nadace je o krok blíž změně českého školství

Naše nadace je o krok blíž změně českého školství
Projekt Eduzměny na Kutnohorsku podpořilo ministerstvo školství i Středočeský kraj

Na Kutnohorsku běží od loňského roku unikátní projekt, který má za cíl zmodernizovat české školství. S projektem přišel nadační fond Eduzměna, který spoluzaložila Nadace České spořitelny, a nyní se mu dostalo podpory i od ministerstva a zřizovatelů. V Kutné Hoře se pod společné memorandum o spolupráci podepsali ministr školství Robert Plaga, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, starosta města Josef Viktora a manažer MAS Lípa pro venkov Radek Tvrdík.

Eduzměna je ojedinělý projekt, kdy významné české nadace a dárci spojují síly, aby podpořili kvalitu vzdělávání na školách v celé republice. Podpis memoranda se zástupci veřejného sektoru na úrovni ministerstva, kraje i města je výrazný milník, který ukazuje, že mezisektorová spolupráce a důvěra je možná. Mám z toho obrovskou radost,” uvedl ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal. Také ministr školství Robert Plaga vnímá důležitost spolupráce. „Těší mne, že se budeme vzájemně obohacovat. Spolu to zvládneme a ve vzdělávání to platí dvojnásob,” řekl na setkání Plaga. 

A čeho chce projekt dosáhnout? „Cílem je, aby se každé dítě učilo naplno, s radostí a s rovnými šancemi,“ vysvětlil ředitel Eduzměny Zdeněk Slejška. Do změny vzdělávání se aktivně zapojují nejen školy, děti a jejich rodiče, ale i zřizovatelé škol na úrovni měst a krajů – ti by měli podporovat školy i metodicky a předávat dobré zkušenosti mezi jednotlivými vzdělávacími zařízeními. 

Na všech školách na Kutnohorsku budou v příštích pěti letech působit mentoři a bude se vyhodnocovat, jak se zlepšují jednotlivé faktory - například do jaké míry vnímají děti školu jako užitečnou, jaký mají posun ve čtenářské či matematické gramotnosti a v neposlední řadě jak umí řešit problémy. Pokud se pilotní projekt osvědčí, tak ho Eduzměna plánuje převést i do dalších regionů v České republice.