Rovné šance Nadace ČS

Nadace České spořitelny dosud pomohla 608 školám, 7000 učitelům a téměř dvěma tisícům rodinám

Nadace České spořitelny dosud pomohla 608 školám, 7000 učitelům a téměř dvěma tisícům rodinám
A v pomoci stále pokračujeme.

V reakci na pandemii covid-19 vyčlenila Nadace České spořitelny už vloni na jaře 30 milionů korun do krizového fondu, z nějž podpořila 28 organizací. Ty zajišťují zejména doučování znevýhodněných dětí, psychosociální poradenství rodinám, provozují help linky nebo pomáhají s technickým vybavením a připojením k internetu. Včasná a rychlá pomoc se tak už dostala k tisícům ohrožených dětí a rodin. 

Ve spolupráci s organizací Česko.Digital pomohla Nadace do dnešního dne se zajištěním techniky a IT podpory 608 školám po celém Česku a v distanční výuce bylo zaškoleno přes 7000 učitelů. Více než pět tisíc ohrožených dětí získalo počítače a připojení k internetu. Pomohli jsme tak téměř 2000 nejohroženějších rodin.

“Pandemie covidu-19 obnažila celou řadu dlouhodobých problémů českého školství. Nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělání rostly už před koronavirem, stávající situace ale rozdíly zviditelňuje a prohlubuje,” říká ředitel Nadace České spořitelny Ondřej Zapletal a pokračuje: “Během jarního uzavření škol zůstalo od výuky odstřiženo více než deset tisíc dětí, především ze socioekonomicky znevýhodněných rodin. A právě k nim mířila podpora z našeho krizového fondu, takže na pokračující online výuku tak už byly mnohé z nich vybaveny. Velké díky patří všem našim partnerům, kteří denně v terénu pomáhají dětem, školám a učitelům překonat současnou krizi.”

Amalthea, Centrum Locika, Česká asociace streetwork, Česko.digital, Člověk v tísni, Dětské krizové centrum, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Rosa - centrum pro ženy a Kuře s aktovkou pomáhají zmírňovat dopady koronavirové krize na nejohroženější školáky. „V čase pandemie bohužel výrazně narůstá také počet dětí čelících domácímu násilí,” uvádí programová manažerka Nadace České spořitelny Kateřina Šaldová a pokračuje: “Proto jsme, ve spolupráci s organizacemi Rosa, Locika a Dětské krizové centrum zajistili online pomoc a poradenství už mnoha tisícům dětí.”

Speciální fond Nadace cílí na podporu nejohroženějších dětí ve školním a předškolním věku a jejich rodin, které se v důsledku koronavirové krize dostávají do existenčních problémů, nemohou se z různých důvodů účastnit distanční výuky a čelí dalšímu zhoršování sociálních problémů a vzdělávací izolaci. Prostředky jsou určeny především na podporu ohrožených dětí jak na straně rodiny, tak školy, psychosociální a materiální podporu. Nadace už na jaře do fondu alokovala 25 milionů Kč. Dalších pět milionů pak poskytla jako podporu svým stávajícím partnerským organizacím na zachování kontinuity jejich činnosti a distanční způsoby práce v době krize covid-19.