Nadace Nadace ČS

Nadace podporuje vzdělávání učitelů i ředitelů

Nadace podporuje vzdělávání učitelů i ředitelů
Seznamte se s projekty, které Nadace v loňském roce podpořila.

Jeden z pilířů pomoci Nadace České spořitelny je zaměřen na učitele a ředitele. Výzkumy ukazují, že až 60 procent školních výsledků dětí je ovlivněno učiteli a vedením škol. Zásadní význam tak mají investice do kvalitnější přípravy nových kantorů a rozvoje těch stávajících. Velmi důležitá je i podpora ředitelů škol, kteří jsou v rolích pedagogických lídrů stěžejní pro systematickou podporu učitelů. Nadace v loňském roce rozdělila mezi projekty a organizace podporující práci a vzdělávání učitelů a ředitelů téměř 42 % z celkových alokovaných nadačních prostředků.

"Zaměřujeme se na podporu projektů, které přinášejí inovace pro práci stávajících učitelů. Neméně důležitá pro nás zůstává i podpora nových pedagogů, kdy financujeme projekty, které se snaží o modernizaci přípravy na učitelské povolání,“ uvádí manažerka vzdělávacího programu Nadace ČS Klára Rundová. Jedním z takových projektů je SPIN – program zaměřený na proměnu výuky budoucích učitelů na Pedagogické fakultě UK. Naše Nadace ho podpořila částkou 1,5 milionu korun. Jeho hlavním přínosem je tandemová výuka vysokoškolských pedagogů a učitelů z praxe.

"Rozjezd tohoto projektu mě hodně těší, máme pozitivní zpětnou vazbu od studentů fakulty i od jejich pedagogů, kteří učí v tandemu s učiteli ze škol a získávají podněty z terénu. Kladné hodnocení máme také od učitelů z praxe, kteří své praktické dovednosti obohacují o teoretické poznatky. Věřím, že o tyto inovace projeví zájem i další fakulty napříč ČR,“ dodává Klára Rundová. Budoucím učitelům se věnují i organizace Učitel naživo nebo Otevřeno, které naše Nadace také podpořila.

Do portfolia podporovaných projektů v roce 2020 přibyla i organizace Česko.Digital, která začala distribuovat počítače ohroženým dětem, pomáhala školám se zprovozněním techniky a rozjela on-line semináře pro učitele, kteří se potřebovali zorientovat v tom, jak se vede výuka na dálku.

V loňském roce získaly podporu Nadace i projekty, které vzdělávají stávající učitele – například Elixír do škol, Učitelská platformaHejného metoda (H-Mat) nebo organizace Step by step, jež v českých školách rozvíjí vzdělávací program Začít spolu. Prvních 54 absolventů ukončilo program pedagogického leadershipu pro ředitele Ředitel naživo. I ten naše Nadace podporuje.

Pokud se o těchto organizacích a projektech chcete dozvědět více, přečtěte si naši výroční zprávu.