Nadace Michal Prokeš

Nadace České spořitelny posnídala se svými partnery v online režimu

Nadace České spořitelny posnídala se svými partnery v online režimu
Ve středu 10. února proběhla první nadační online snídaně pro partnerské organizace, které se v přímém přenosu zúčastnilo více než 70 hostů. Z virtuálního studia České spořitelny vystoupil ředitel nadace Ondřej Zapletal a spoluředitel organizace Učitel naživo Martin Kozel.

Nejčastěji zaznívalo slovo spolupráce. Nadace vnímá jako nejdůležitější aktivní spolupráci a zapojení do podporovaných projektů, které mají ambice měnit vzdělávací systém. "Vnímáme, že jsme se posunuli od tradiční ke katalytické filantropii, projekty chceme posouvat společně s partnery a podporovat je dlouhodobě. Nadace také financuje a následně šíří studie a analýzy, díky kterým se můžeme opírat o konkrétní data,“ řekl Ondřej Zapletal. 

Nadace chce pokračovat v projektech, do nichž se v loňském roce zapojila prostřednictvím krizového fondu. "Jako jeden z největších problémů českého školství vnímáme nerovný přístup ke vzdělání. Brzy zveřejníme studii, která ukazuje, že nerovnosti mají ohromné společenské i ekonomické dopady a přispívají k polarizaci společnosti,“ uvedl Zapletal. Proto nadace spoluzaložila například Platformu pro včasnou péči - sdružení tří desítek organizací, které poskytují podporu těm nejmenším dětem z ohrožených prostředí. Organizace se konkrétně věnují například přípravě děti na školní docházku v předškolních klubech, doučování, podpoře rodičů při výchově či pomoci rodičům při komunikaci se školami. "Chceme více podporovat i projekty, které míří na posílení podpůrné infrastruktury kolem škol,“ dodal Zapletal.

Martin Kozel z Učitele naživo během online snídaně představil analýzu Sdílené priority 2030+, která popisuje problémy českého školství a navrhuje taková opatření, aby se všechny děti učily naplno, s radostí, s rovnými šancemi a aby ze školy odcházely připravené na budoucí výzvy.

"Začátek online výuky nám ukázal, že děti nebyly připravené samostatně pracovat. Pandemie přinesla spoustu negativních dopadů, ale jako jedno z mála pozitiv vnímám to, že děti nyní musí dělat hodně samostatné práce, a to pro ně může být obrovsky hodnotné a zvyšovat jejich kompetence,“ myslí si Martin Kozel. 

Jaké jsou největší výzvy pro rok 2021?

Ondřej Zapletal: "Přeji si, aby se děti mohly co nejdříve vrátit do škol a díky tomu se jim vrátila motivace. V letošním volebním roce je také klíčové nastolit téma vzdělávání jako investiční položky, ne jako nákladové. Vzděláním investujeme do budoucnosti.“

Martin Kozel: "Měli bychom věnovat víc energie na to, aby se děti dostaly bezpečně zpátky do škol. Důležité bude řešit nerovnosti ve vzdělávání, které se kvůli pandemii naplno ukázaly.“

Prezentaci Ondřeje Zapletala si můžete prohlédnout zde